TALK: SÜMERBANK

MARCH 31, 2017 19:00

Sumerbankdesen Sümerbank baskı desenleri üretiminde kullanılan rotasyon baskı silindiri örneği
Tudita Arşivi (2015)
Tudita Archive (2015)
The talk will be held in Turkish.
Share
ADD TO CALENDAR