URBAN WALKS IN ANKARA
KAVAKLIDERE-KIZILAY

OCTOBER 28, 2017 13:30

5 Kzlay Emek Is Han Emek İş Hanı ve Kızılay Meydanı, Ankara
SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi
Emek İş Hanı and Kızılay Square, Ankara
SALT Research, Photograph Archive
Available in Turkish.
Share