TALK: EDHEM ELDEM

STATION PROGRAMS

SALT BEYOĞLU

MARCH 9, 2019 15.00

9mart Eldem “Abdülmecid Devrinde Beşiktaş Sahilsarayı”, Thomas Allom gravüründen Sabiha Bozcalı çizimi, <i>İstanbul Ansiklopedisi</i>, Cilt: 3, 1960 (ikinci basım)
Beşiktaş Shore Palace in Abdülmecid era, illustration by Sabiha Bozcalı based on Thomas Allom’s engraving, Istanbul Encyclopedia, Vol. 3, 1960 (second edition)
Available in Turkish
Share
ADD TO CALENDAR