IN DEED:
CERTIFICATES OF AUTHENTICITY IN ART
[SANATTA ÖZGÜNLÜK BELGELERİ]

In Deed Certificates Of Authenticity In Art Sanatta Ozgnlk Belgeleri
74 pages, 2013
ISBN: 978-9944-731-30-0
Available in Turkish only


Chapters:  • Renk Beyaz: Sanat Mekânının Kavramsallaştırılması
  • Karalamalar, Evraklar ve İddialar
  • Sanat ve Hukukta Özgünlük: Atıf Meselesi mi, Yetki Meselesi mi?
  • Belgelenebilir
  • Sanatçının Saklı Hakları Devir ve Satış Sözleşmesi