“Dayağa Karşı Dayanışma”, Kariye Müzesi, 04.10.1987
Arşiv: Füsun Ertuğ

“Solidarity Against Domestic Violence”, Chora Museum, Istanbul, 04.10.1987
Archive: Füsun Ertuğ