Funda Şenol Cantek ve
Turan Tanyer ile
Ulus Turu: Kenti Okumak

Salt Ulus

15 Mayıs 2016 13.30

bankalarcaddesi Bankalar Caddesi, Ulus, Ankara, 1933 (fotoğrafçısı bilinmiyor)
Turan Tanyer Arşivi
Bankalar Caddesi, Ulus, Ankara, 1933 (fotoğrafçısı bilinmiyor)
Turan Tanyer Arşivi
“Kenti Okumak”, SALT Ulus’un da içinde bulunduğu bölgenin kültürel, tarihî ve politik dokusunun izini sürer. Her katılımcının, kendi inşa ettiği sınır çizgilerini keşfetmesi amacıyla kişisel topografyaları tartışmaya açar.

Tur iki bölümden oluşur. SALT Ulus’taki ilk etkinlik, akademisyen Funda Şenol Cantek ile şehirdeki hareketliliği belirleyen unsurlar ve mekânsal haritaları çizen duyguları araştırmak üzere bir hazırlık çalışmasıdır. Bu etkinlikte, kent mekânının, tarihi ve toplumsal kültürü anlamak için bir kılavuz olduğu iddiasından yola çıkarak kenti okuma ve tanıma teknikleri irdelenecek.

İkinci etkinlikte ise, katılımcılar belirlenen güzergâhta, ilk etkinlikte aktarılan bilgiler doğrultusunda mekânı analiz etmeye davet edilecek. Turan Tanyer rehberliğinde gerçekleştirilecek bu etkinlikte, güzergâhtaki bina, sokak, cadde, anıt ve heykeller ile geçmişte orada yaşamış insanların, alışveriş ve rekreasyon alanlarının hikâyeleri ve sembolik değerleri anlatılacak.

Tur güzergâhı Ulus Meydanı’nda Zafer Anıtı’ndan başlayarak Anafartalar Caddesi boyunca ve civarındaki ara sokaklarda devam edecek. Tur sonunda, güzergâh üzerindeki tarihî bir lokantada yemek seçeneği isteğe bağlıdır.

Bu tur, Cümleden öteye bir şehir vardı sergisi paralelinde gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların fotoğraf makinelerini yanlarında getirmeleri önerilmektedir. Tur dili Türkçe’dir; katılım altı kişiyle sınırlıdır.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:
salt.ulus@saltonline.org
0312 324 3024


Funda Şenol Cantek Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi ve AÜ’ye bağlı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) müdür yardımcısıdır. Doktora tezi “Yaban”lar ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde Ankara (İstanbul: İletişim, 2003) adıyla kitaplaştırılan Cantek’in, Ankara üzerine Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara (Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012) ve Sanki Viran Ankara (İstanbul: İletişim, 2006) adlı iki derleme kitabı bulunmaktadır.

Turan Tanyer kamu kurumu emeklisi, avukat ve yazar. Ankara Radyosu’nda Ankara’nın geçmişiyle ilgili 100’den fazla program yaptı. Başkentin tarihi ve köklü eğitim kurumları üzerine Taş Mektep (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005); Cumhuriyet Dönemi Ankara’sının Sosyal Hayatından Sahneler (Ankara: Vehbi Koç Vakfı, 2006); Ankara’nın Köklü Çınarı: Atatürk Lisesi 1886-2007 (Ankara: Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yayınları, 2007); Cumhuriyet’in Meşalesi: TED Ankara Koleji (Ankara: TED Ankara Koleji Vakfı Yayınları, 2011) ve Ankara 1930-1960 (Ankara: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayını, 2014) kitapları yayımlandı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE