Haritanın Gör Dediği: Kadın Bani Yapıları ve Kent Mekânı

Salt Galata

28 Eylül 2017 19.00

1847 Istanbul Harita 1847 tarihli İstanbul haritası
Baskı: Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn 
SALT Araştırma
1847 tarihli İstanbul haritası
Baskı: Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn
SALT Araştırma
SALT Galata, Oditoryum

Söyleşi: Murat Güvenç, Çiğdem Kafescioğlu ve Firuzan Melike Sümertaş

İşveren Sergisi paralelindeki kamu programları, sergi için özel olarak hazırlanan Osmanlı İstanbul’unda Kadın Bani Yapıları Haritası‘nın inceleneceği bir söyleşiyle sürüyor. Söyleşide, sabit bir duvar rölyefi, basılı bir rehber ve çevrimiçi Google haritası olarak sunulan araştırmanın içeriği ve görselleştirme yöntemleri irdelenecek; tarihsel bilgi ile mekânsal bilginin kesiştiği bir arayüz olarak haritalandırmanın barındırdığı olasılıklar tartışmaya açılacak. Ayrıca, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kentte kadınların baniliğinde inşa, tamir ve ihya ettirilmiş olan yapıların nerelere, ne biçimde yayıldığı; ne tür işlev ve mekân kurguları içerdiği ele alınacak. Kentin dönüşümüne etkileri ve mimar ile işveren müzakerelerini nasıl yansıttıkları irdelenirken banilik için gerekli ekonomik ve siyasi güç koşulları detaylandırılacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.

Mimar-işveren ilişkisini Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul’da inşa edilmiş çeşitli yapılar temelinde inceleyen İşveren Sergisi 26 Kasım’a kadar SALT Galata’da görülebilir.

Murat Güvenç Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve aynı üniversite bünyesindeki İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin müdürü. Kent içi ekonomik coğrafya, kent tarihi ve veri görselleştirilmesi üzerine çalışıyor.

Çiğdem Kafescioğlu Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Erken modern Orta Doğu ile Doğu Akdeniz’de görsel, mimari ve kentsel kültür üzerine çalışıyor.

Firuzan Melike Sümertaş Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi. Osmanlı İstanbul’unda Kadın Bani Yapıları Haritası‘nın araştırmacısı. Geç Osmanlı dönemi mimarlık ve kent kültürü alanında çalışıyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE