SALT ARAŞTIRMA PROJE KOORDİNATÖRÜ

SALT Araştırma’nın 20. yüzyıl İstanbul’u üzerine yeni bir arşiv projesinde, bir yıl süreyle tam zamanlı görev yapmak üzere bir Proje Koordinatörü aranmaktadır. Bağımsız çalışma yürütmesi beklenen Proje Koordinatörü, arşiv bünyesindeki belgelerin kataloglanması, dijital ortama aktarılması, belgeler arası ilişkilerin tarif edilmesi görevlerini üstlenecek; projenin muhataplarıyla sürece ilişkin ara sunumlar ile nihai çıktı için fikir geliştirmekten sorumlu olacaktır.

Görevler
Proje Koordinatörü’nün sorumlulukları (yalnızca aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte) temel olarak şunlardır:

Arşiv belgelerini Dublin Core metadata standardına göre kataloglamak.
Belgelerin dijital ortama aktarım sürecini takip ve kontrol etmek.
Belgelerin uygun şartlarda saklanması ve korunması için gerekli çalışmaları yapmak.
SALT Araştırma ve Programlar ekibinin yanı sıra, proje çerçevesinde iş birliği yapılan üçüncü kurum ve kişilerle ortak çalışmalar yürütmek.
Proje süresince düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek toplantıları koordine etmek.
Projenin düzenli raporlamasını yapmak.

Genel Nitelikler
Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi veya Tarih alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi. Tercihen İstanbul’a dair kent tarihi bilgisi.
İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerileri. Türkçe ve İngilizce dillerinde akıcı konuşma ve nitelikli yazma, el yazısı Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma yetkinliği.
Windows 8, MacOS, Google Drive uygulamaları ve spreadsheet kullanımını da içeren iyi derecede bilgisayar bilgisi.
Ayrıntılara özen ve dikkat, iyi derecede organizasyonel beceriler ve teslim tarihlerine sadık kalma, sistemleri uygulamaya koyma, süreçleri takip etme yetkinliği.
Projeye müdahil kurumsal yapılanmalarla iş birliği içerisinde ve etkin şekilde çalışma becerisi.

Koşullar
Proje Koordinatörü, İstanbul’da bulunan SALT Galata’da görev yapacaktır.
Bu, tam zamanlı (Pazartesi-Cuma, 09.00-18.00) bir pozisyon olup gerekli durumlarda mesai saatleri dışında çalışma esnekliği gerektirmektedir.
Bir yıl olarak belirlenen çalışma dönemi, ileriki bir tarihte proje gereklerine istinaden uzatılabilir.
Fotoğrafsız bir CV, 14 Eylül Cuma saat 18.00’e kadar basvuru@saltonline.org adresine iletilmelidir.
PAYLAŞ