ÇALIŞMA GRUPLARI: AYŞE KÖKLÜ ATÖLYESİ

DİL DÖNDÜĞÜNCE...

ÇEVRİMİÇİ

20 MAYIS – 10 HAZİRAN 2021

Speechingbubbs Ayşe Köklü’nün <i>speeching bubbles</i> isimli taslağı, 2021 (sanatçının izniyle)
Ayşe Köklü’nün speeching bubbles isimli taslağı, 2021 (sanatçının izniyle)
20 Mayıs, 22 Mayıs, 27 Mayıs, 3 Haziran, 7 Haziran, 10 Haziran

İnsan merkezli yaşamın kuramsal açıdan değerlendirilmesindeki çelişki, dilin hem kurucu bir faktör (örneğin “insanı diğer canlılardan ayıran en büyük nitelik” vb…) hem de bu konumun sorgulanması için kullanılan bir araç olmasıdır (örneğin bu metin). Bu bağlamda insan merkezciliğin doğurduğu önyargılara, ayrımlara ve varsayımlara dil üzerinden nasıl yaklaşabiliriz? Dil aracılığıyla insan merkezci olmayan ifade imkânları bulabilir miyiz?

SALT’ın “hiyerarşik olmayan, ortak bir öğrenme süreci” olarak tasarlanan Çalışma Grupları serisi sanatçı ve eğitmen Ayşe Köklü’nün atölyesiyle devam ediyor. Çevrimiçi ortamda, kayıtlı katılımcılarla yürütülecek atölyede insan-merkezcillilik ile dil arasındaki dinamik ve çelişkili ilişki irdelenecek. Çalışmanın başlangıç noktasını şiirsel metin okuma ve yorumlamaları ile dil biliminde kelimeleri duyularla edinilen izlenim olarak tarifleyen ideofon araştırmaları oluşturacak. Bu yolla ortaya çıkarılacak çeşitli türde ilişki, hiyerarşi ve sürtünmelerin seçili kuramlar dâhilinde ne ifade edebileceği tartışılacak. Eleştirel ırk teorisi ve feminist varoluş kuramlarında insan merkezli bakış açısına ve sabitlemeye itiraz eden; öte yandan bu itirazın hakkının da alıştığımız dil kalıplarıyla tam olarak verilemediği ontolojilere giriş (ve oluş) için yeni imkânlar bulmak ve yaratmak amaçlanacak. Program kapsamında Vicki Kirby, Fred Moten, Stefano Harney ve Merve Ünsal’ın gerçekleştireceği sunum ve söyleşiler SALT Online YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkçe ve İngilizce dillerinde oturumların yapılacağı on iki kişilik atölyeye başvuru için 17 Mayıs Pazartesi gece yarısına kadar başvuru formunun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 18 Mayıs Salı günü iletişime geçilecektir.

Dil Döndüğünce… atölyesi kapsamında herkese açık olarak düzenlenecek sunum ve söyleşilerin ayrıntıları, SALT Online sosyal medya kanallarında duyurulacaktır.


PROGRAM

20 Mayıs 19.00
Grup Çalışması: “(Parantezin içinde nefes?)”

22 Mayıs 12.00 Açık Sunum: Vicki Kirby, “Wild Allusions: Ecologies of Agency” [Vahşi Anıştırmalar: Öznelliğin Ekolojileri] (İngilizce)

27 Mayıs 19.00 Açık Sunum: Merve Ünsal, “Tökezleyen Görseller ve Sesler”

3 Haziran 19.00 Grup Çalışması: “Bağlam/ntılar”

7 Haziran 19.00 Açık Söyleşi: Ayşe Köklü moderatörlüğünde Fred Moten ve Stefano Harney (İngilizce)

10 Haziran 19.00 Grup Çalışması: Değerlendirme
PAYLAŞ