Söyleşi ve Kitap Lansmanı i Press'i Yeniden Düşünmek: "The Ideal Communist City" ve "World of Variation"

Salt Galata

15 Eylül 2022 17.30

Wovandticccovers Kapak görselleri: <i>The Ideal Communist City</i> ve <i>World of Variation</i>, The i Press Series on the Human Environment
Kapak görselleri: The Ideal Communist City ve World of Variation, The i Press Series on the Human Environment
Salt Araştırma

Salt, on yıllardır baskısı bulunmayan iki önemli i Press (1968-1978) yayınının lansman ve söyleşi etkinliğine ev sahipliği yapıyor: The Ideal Communist City [İdeal Komünist Kent] ve World of Variation [Çeşitlilikler Dünyası]. İlk olarak ABD’li mimarlar Mary Otis Stevens ile Thomas McNulty’nin kurduğu i Press tarafından yayımlanan bu ufuk açıcı kitaplar, mimarlık ile kentsel tasarım alanlarını sosyal, politik ve kültürel pratiklere ilişkin meselelerin yanı sıra ekoloji ve küreselleşmeyle ilgili yeni söylemler etrafında ele alıyor.

Gözden geçirilen yeni baskılar, Stevens ile yapılan yeni röportajların yanı sıra çağdaş kuramcı ve araştırmacıların eleştirel yorumlarıyla günümüz mimarlık ve kent planlaması alanlarındaki aciliyetleri somutlaştırıyor. Proje, bu önemli çalışmayı yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde planlama, sürdürülebilir mimari ve kentsel gelişimle ilgili güncel tartışmalara yeniden dâhil etme fırsatı da sunuyor. Kitap lansmanı kapsamında yazar Mary Otis Stevens, yayıncı Kirsten Weiss ile editörler Ute Meta Bauer, Pelin Tan ve Karin Oen’in yanı sıra konuk konuşmacılar Hayriye Sözen, Neşe Gurallar, Ana Miljački, Beatriz Colomina ve Mark Wigley de etkinliğe katılıyor.

i Press’in “Human Environment” [Beşerî Çevre] serisinin ilk kitabı The Ideal Communist City (1969), Moskova Üniversitesi’ndeki mimarlar ile kent planlamacılar tarafından geliştirilen kentsel tasavvurların İngilizce çevirisiydi. İlk kez 1960’ta komünist bir gençlik örgütünün çıkardığı Sovyet dergisinde yayımlanan kitap, daha sonra 1968’de İtalya’da yeniden basıldı. Mahalle planlamasında kentsel hareketlilik, eşitlik ve sosyal etkileşime dair yeni bir perspektif sunan çalışma, “yeni kentlerin herkese ve her şeye ait bir dünya” olduğuna dair ütopik önermesiyle, banliyölerin gelişimine ve bu gelişimin özel alanlara odaklanmasına doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.

Stevens ile McNulty, World of Variation (1970) kitabında felsefe geçmişleri ve hiyerarşileri merkezsizleştirmeye olan bağlılıkları ışığında, sosyo-mekânsal ilişkilerin radikal bir yeniden tasavvurunun ana hatlarını çizdiler. Soğuk Savaş ve 1960’lar ABD’sinin siyasi aktivizmi bağlamında, dönemin toplumsal sorunlara yönelik olası tasarım çözümlerini tanımladılar. Stevens, çarpıcı soyut çizimlerle kentsel çevrenin unsurlarını görselleştirerek “serbest akış” adını verdiği bir tasarım felsefesi önerdi. Bu diyagramlar, hem hareketin “akışını” hem de “tereddüt” noktalarını ifade ediyordu.

Program
17.30 Sunuş: Ute Meta Bauer, Pelin Tan, Karin Oen, Kirsten Weiss
18.00 Söyleşi: Mary Otis Stevens
18.15 Davetli Konuşmacılar: Hayriye Sözen, Neşe Gurallar, Ana Miljački, Beatriz Colomina, Mark Wigley

Program dili İngilizce’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE