İş İlanı: Teknik Sorumlu

Teknik Sorumlu, kurumun teknolojik ihtiyaçlarını belirlemek, sergilerin kurulumunu gerçekleştirmek ve etkinlikler için binalarda gerekli teknik altyapı desteğini sağlamaktan sorumludur.

İş Tanımı:

• Etkinliklerde kullanılacak ekipmanların en etkin şekilde ve problemsiz olarak çalışmasını sağlamak.
• Sergi kurulmasına ilişkin teknik işlerin eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak, projeksiyon/ görüntü ve ses sistemlerinin teknik özelliklerine hâkim olmak, cihazların mekânda konumlandırılmasına yönelik öneride bulunmak.
• Sergiler için ve sergi kurulumu sırasında gereken malzeme ve ekipmanların (kablo, bağlantı aparatları vb.) teklif ve satın alma süreçlerini yönetmek.
• Etkinlikler için kullanılan mekânların teknik altyapısı konusunda bina teknik ekibiyle iş birliği içinde çalışmak.
• Salt binalarında bulunan teknik envanter takibini düzenli olarak yapmak, tüm ekipmanların çalışır durumda hazır bulunduğundan emin olmak, arızalı ekipmanların tamiri için takipte bulunmak.
• Envantere eklenebilecek yeni ekipmanlar önermek, teklif ve satın alma süreçlerini yönetmek.
• Bina içi bilgilendirme ekranlarındaki görsel değişimleri ve takiplerini yapmak.
• Bina kamera, yangın, alarm sistemlerinin gerekli durumlarda tamir ve bakımını organize etmek.
• Ödünç verme, ekipman kiralama gibi konularda ürünün takibini yapmak, imzalatılan tutanakların dosyalanmasını sağlamak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

• Üniversiteler, Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulları ilgili bölümlerinden mezun,
• Doküman takibi yapabilecek seviyede teknik ingilizce bilgisine sahip,
• Yoğun ve hızlı iş ortamında dikkatli ve özenli çalışan,
• Kablolu ve kablosuz network sistemleri hakkında temel bilgi sahibi,
• Ses ve görüntü sistemleri hakkında bilgi sahibi,
• İletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık,
• İş takibi yüksek, sonuç odaklı ve analitik bakış açısına sahip,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
• Esnek mesai saatlerine uyum sağlayabilir olmak.

Başvurmak isteyen adayların fotoğrafsız özgeçmişlerini basvuru@saltonline.org adresine iletmeleri gerekmektedir.
PAYLAŞ
İK