Çalıştay: Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimleri Tasarım Rehberi

Salt Galata

11 Mart 2023 12.00 – 16.00

Deprem Sonras Gecici Barnma Yerlesimleri
Kat 1, Atölye II-III

Salt, kent çalışmaları kooperatifi Urban.koop‘un davetiyle bir araya gelen araştırmacılar, uzmanlar ve sivil toplum bileşenlerinin, “Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimleri Tasarım Rehberi” temel ilkelerini tartışmaya açacağı çalıştaya ev sahipliği yapıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde kurulacak geçici yerleşim alanlarının nasıl planlanabileceği sorusuna odaklanan bir aylık, çok disiplinli bir tasarım çalışması kapsamında düzenlenen çalıştayda, afet sonrası orta vadeli mekânsal sorunların çözümüne yönelik temel tasarım problemleri ele alınacak. Program, kendi içinde mekânsal, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan işlerlik kazanan yaşam alanları oluşturulmasına yönelik temel ilke ve yaklaşımları ortaya koymayı hedefliyor. Çalışma sonucunda sahadaki aktörleri destekleyecek bir yol haritasının hazırlanması ve bulguların bir tasarım rehberi olarak açık erişime sunulması amaçlanıyor.

11 Mart Cumartesi günü 12.00-16.00 saatlerinde Atölye II-III’te gerçekleştirilecek program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Kayıt için ad, soyadı ve iletişim bilgilerinin info@urbankoop.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Urban.koop, kentsel ölçekte çalışan ve farklı arka planlara sahip uzmanları, araştırmacıları ve sivil toplum örgütlenmelerini eşitlikçi bir platformda buluşturan; yenilikçi kent politikası, strateji, tasarım ve uygulamaların, sosyal kaynakların ortaklaşması yoluyla üretildiği bir çalışma ağıdır. Kent bileşenlerine yönelik araştırma, akademik çalışma ve yayınları, planlama ve mimari önerilerini, kentsel ve kültürel rehberleri, sosyal fayda odaklı atölye çalışmalarını, çok paydaşlı ve katılımcı projeleri, kültür-sanat uygulamaları ile bu kapsamlardaki yenilikçi fikirleri tartışmaya açarak, tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE