Konuşma Serisi:
ABSORBING SURPLUS
[Artık Değerin Emilimi]

Salt Beyoğlu, Salt Galata

11 Nisan – 12 Nisan 2012

ABSORBING SURPLUS Fotograf: Joseph Redwood-Martinez (2012)
Fotograf: Joseph Redwood-Martinez (2012)

SALT Beyoğlu ve SALT GalataABSORBING SURPLUS [Artık Değerin Emilimi] kapsamında sırasıyla bankacılık alanından bir uzman, bir sanatçı ve bir antropolog, hayatın finansallaşmasının boyutları ve sanat alanındaki temsil çabaları ile kıtlığın ekonomi politiği üzerine birer sunum yapacak. Programın ikinci gününde ise, ilk günkü konuşmacılardan İsmail Ertürk, sunumunda ele aldığı konulara odaklanan bir seminer gerçekleştirecek.

Geçen Mart ayındaki FUTURES AND OPTIONS [Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar] programına gelen yorumlardan hareketle hazırlanan ABSORBING SURPLUS [Artık Değerin Emilimi], “One day everything will be free…” [“Bir gün her şey bedava olacak…”] projesinin ikinci konuşma serisi.

11 NİSAN
SALT Beyoğlu, Açık Sinema


18.30 İsmail Ertürk, Vortex of Meta-finance [Meta-finansın Girdabı]
19.00 Katya Sander, Seeing What Power Sees
[İktidarın Gördüğünü Görmek]
19.30 Alexandru Balasescu, Some Things About EVE
[EVE Hakkında Bazı Şeyler]

12 NİSAN
SALT Galata, Atölye I


19.00 İsmail Ertürk Semineri

Konuşma ve seminer dili İngilizce’dir.


İsmail Ertürk
Vortex of Meta-finance [Meta-finansın Girdabı]Güncel finansal krizin çıkışsızlık açmazını tanımlamak üzere, kavramsal bir çerçeve olarak “meta-finans” terimini geliştiren İsmail Ertürk soruyor: “Sürekli yeni krizlerin yaratıldığı bir ortamda, çözüm olarak kendini daha da derinleştiren finans girdabının kargaşasını nasıl anlamlandırır, buna nasıl bir tepki veririz?”

2008 finans krizi ile devamı niteliğindeki Euro bölgesi borç krizinin ekonomik ve toplumsal etkileri giderek belirginleşiyor. Ancak finansal kriz ve mevcut finansal durumun ortaya çıkardığı sorunlara yönelik epistemolojik, ahlaki ve politik tepkiler belirsiz ve zayıf kalıyor. Ne ana akım ne de radikal akademik siyasi düşünce bu durum için bir çıkış yolu görebiliyor. Bu bağlamda Occupy Wall Street gibi hareketlerin, %1’e %99 gibi meta-finans çağında önem taşımayan bir çıkmaza takıldığını ifade eden Ertürk, kendi içine kapalı finansın günümüz kapitalizminde gerçek ekonomiden nasıl daha geniş bir yer tuttuğu konusunu ele alacak.

İsmail Ertürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve sonrasında New York Üniversitesi’nde İktisat eğitimi aldı. 1987’de, Manchester İşletme Okulu’nun Bankacılık bölümünde eğitmenliğe başladı. Ertürk’ün son dönemdeki araştırma ve ders konuları arasında finansallaşma, kültürel ekonomi, finansal inovasyon ve bankacılık krizi yer alıyor. Ertürk, 2011’den bu yana The Nordenskiöld Model - An experiment in theatrical finance [Nordenskiöld Modeli: Teatral finans konusunda bir deney] adlı proje kapsamında Goldin+Senneby ile iş birliği yapıyor.

Katya Sander
Seeing What Power Sees [İktidarın Gördüğünü Görmek]Katya Sander, kapitalizm, küresel finansman, parasal sistemler ve gündelik dilin politiğine ilişkin önceki çalışmalarından hareketle, “sermayeyi temsil etme” isteğinin ortaya çıkardığı soru ve sorunlar üzerine konuşacak.

Sanatçı Katya Sander, belirli birtakım kavramların gündelik dilde ve dolayısıyla toplumsal tahayyülde (neyin, ne şekilde imkân dâhili düşlendiği üzerinden) nasıl şekillendiği ve yayıldığını inceler, bu konuda hikâyeler anlatır.

Alexandru Balasescu
Some Things About EVE [EVE (Electric Vehicle Economy/Elektrikli Taşıt Ekonomisi) Hakkında Bazı Şeyler]İnsanlık, bolluk dolu bir dünyada, bitimli bir enerji kaynağı olan fosil yakıtlardan temel alan kıtlığın ekonomi politiğini oluşturdu. Bu ekonomi politiğin hiper-mobil öznesi, mobilitenin fetiş nesnesi arabayla kurduğu ilişki çerçevesinde sürekli olarak yeniden üretiliyor. Alexandru Balasescu, elektrikli motorun yarattığı dönüşüm üzerinden yapacağı sunumunda, iyimser bir perspektifle kıtlık yanılgısı yerine bolluk ve döngüselliğe dayalı farklı tür bir ekonominin olası çıkarımlarına dikkati çekecek.

Balasescu, araştırmacı, yazar ve şu aralar, gerçeklik algısına ilişkin yaklaşımlar üzerine çalışan bir antropolog. İstanbul’da yaşıyor ve Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi’nde çalışıyor.

İsmail Ertürk Semineriİsmail Ertürk’ün, Vortex of Meta-finance [Meta-finansın Girdabı] adlı sunumunun konuları üzerine yürüteceği tartışma herkesin katılımına açıktır. Oturma kapasitesi sınırlıdır; katılım için lütfen joseph.r.martinez@gmail.com adresine e-posta gönderin.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE