Gösterim:
The Shock of the New

Salt Beyoğlu

16 Aralık – 28 Aralık 2012

The Shock of the New (1980) belgeselinden bir kare Robert Hughes<br />
<i>The Shock of the New</i> (1980) belgeselinden bir kare
Robert Hughes

The Shock of the New (1980) belgeselinden bir kare

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

The Shock of the New
Robert Hughes, 1980
İngilizce; altyazısızSALT, Modern Zamanlar sergisi kapsamında, geçen Ağustos’ta hayatını kaybeden yazar ve sanat eleştirmeni Robert Hughes’un The Shock of the New (1980) adlı tanınmış belgesel dizisinin gösterimini yapacak. Bir televizyon klasiği olan belgesel sekiz bölümden oluşuyor.

20. yüzyıl boyunca değişen sanat tarihine odaklanan The Shock of the New, Sürrealizm ve Ekspresyonizm gibi akımların izini sürerek mekanikleşmenin etkilerinden otorite-sanat çatışmalarına modern sanatın gelişimini inceliyor.

“Sanatın temel projesi daima dünyayı bütünlüklü ve anlaşılır kılmak, tüm görkemi ve bazen de berbatlığıyla sunmak, ancak bunu akıl yürütmeyle değil duygular aracılığıyla yapmak ve ardından da sizinle siz olmayan her şey arasındaki boşluğu kapatarak duygudan anlama geçmek olmuştur. Komitelerin yapabileceği bir şey değildir bu. Gruplar ya da akımların başarabileceği bir görev de değildir. Bunu ancak bireyler gerçekleştirebilir; herkes, bir tarih algısıyla bir dünya deneyimi arasında bir şekilde aracılık yapar.” Robert Hughes
The Shock of the New

1. Bölüm: “Mechanical Paradise” (57 dakika)
Robert Hughes, Pablo Picasso’nun başlattığı ve Georges Braque’ın geliştirdiği, bir öznenin çeşitli görüş açılarının tek bir görünüme sıkıştırıldığı Kübizm akımını tartışıyor. Bu bağlamda, Picasso’nun 1907 tarihli Les Demoiselles d’Avignon [Avignonlu Kızlar] tablosu gibi eserlerde Afrika oymacılığı ve İspanyol kültürünün belirleyici etkisi ayrıntılarıyla anlatılıyor.

2. Bölüm: “The Powers That Be” (55 dakika)
Dadaizm akımı ve faşizmle Sovyet komünizmi gibi siyasi akımların sanatı üzerinden sanat ile otorite arasındaki ilişki ele alınıyor. Marcel Duchamp, Max Ernst, Otto Dix ve George Grosz’un eserlerinden örneklere yer veriliyor.

3. Bölüm: “The Landscape of Pleasure” (55 dakika)
Robert Hughes, sanatın doğadaki hazlarla ilişkisi ile bu hazlar içerisindeki yerini ve insanların bunları kavrayış biçimlerini değerlendiriyor. Georges Seurat, Claude Monet, Paul Cezanne ve Paul Gaugin’in eserlerinden örneklere yer veriliyor.

4. Bölüm: “Trouble in Utopia” (56 dakika)
Bu bölüm, içinde yaşadığımız sanatın, yani mimarlığın amaçları ve gerçeklerini ele alıyor. Le Corbusier, Mies van der Rohe ve Gropius’un tasarladığı ve yaptığı binalarda, modernizmin paralel beton hatları, göğe yükselen çelik dikey çizgileri ve cam düzlemlerindeki ütopik unsuru inceleyen Robert Hughes, bunları Mondrian’ın resimleriyle karşılaştırıyor.

5. Bölüm: “The Threshold of Liberty” (56 dakika)
Bu bölümde sürrealistlerin, sınırları olmayan bir sanat yapma çabaları irdeleniyor.

6. Bölüm: “The View from the Edge” (56 dakika)
Van Gogh, Munch, Bacon ve Rothko gibi sanatlarında en derin kaygı ve duyguları yansıtan sanatçılar üzerinden ekspresyonistlerin eserleri inceleniyor.

7. Bölüm: “Culture as Nature” (56 dakika)
Robert Hughes, sanatçıların televizyon, reklamcılık ve sinemaya yaklaşımlarını değerlendiriyor.

8. Bölüm: “The Future That Was” (56 dakika)
Bu bölümde gayrimaddi sanat tartışılırken modernizmin terk edilme süreci anlatılıyor.

16 Aralık
12.00 1. Bölüm
14.00 2. Bölüm
16.00 3. Bölüm
17.00 4. Bölüm

18 Aralık
12.00 5. Bölüm
14.00 6. Bölüm
16.00 7. Bölüm
17.00 8. Bölüm
18.00 1. Bölüm
19.00 2. Bölüm

20 Aralık
12.00 3. Bölüm
14.00 4. Bölüm
16.00 5. Bölüm
17.00 6. Bölüm
18.00 7. Bölüm
19.00 8. Bölüm

22 Aralık
12.00 1. Bölüm
14.00 2. Bölüm
16.00 3. Bölüm
17.00 4. Bölüm
18.00 5. Bölüm
19.00 6. Bölüm

23 Aralık
12.00 7. Bölüm
14.00 8. Bölüm
16.00 1. Bölüm
17.00 2. Bölüm

25 Aralık
12.00 3. Bölüm
14.00 4. Bölüm
16.00 5. Bölüm
17.00 6. Bölüm
18.00 7. Bölüm
19.00 8. Bölüm

26 Aralık
12.00 1. Bölüm
14.00 2. Bölüm
16.00 3. Bölüm
17.00 4. Bölüm
18.00 5. Bölüm
19.00 6. Bölüm

27 Aralık
12.00 7. Bölüm
14.00 8. Bölüm
16.00 1. Bölüm
18.00 2. Bölüm
20.00 3. Bölüm
21.00 4. Bölüm

28 Aralık
12.00 5. Bölüm
14.00 6. Bölüm
16.00 7. Bölüm
17.00 8. Bölüm
18.00 1. Bölüm
19.00 2. Bölüm
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE