Atölye: Kimlik ve Tipografi

Salt Galata

13 Nisan 2013 14.00 – 15.30

Kraliçe Hacked by Anna Bitzer Kraliçe Hacked; S-A-L-T harfleri ile ECAL/Anna Bitzer
Kraliçe Hacked; S-A-L-T harfleri ile ECAL/Anna Bitzer

SALT Galata, Atölye II-IIITeknolojideki hızlı gelişmeler sürekli olarak aşırı bir bilgi yüklemesine yol açıyor. Günümüzde alfabe, kelime ve harf gibi yalın ögelerle iyi tasarımlar yapabilmek artık her zamankinden daha önemli. Semboller yüzyıllardır birer iletişim aracı olarak kullanılıyor ve formların görselleştirilmesinin iletişim tasarımında hâlen kritik bir rolü var.

Peki, bugün tipografiyle neler ifade edilebilir? Tipografik imgelerin yaratılmasında harf ve formların manipülasyonu için ne gibi değişiklikler gerekir? Bir kimlik, tipografi ve yazı karakterleriyle nasıl değiştirilebilir? Font tasarımının bunlarla ilişkisi nedir?

SALT Yorumlama, üniversite öğrencilerini 13 Nisan’da SALT Galata’da düzenlenecek “Kimlik ve Tipografi” atölyesine davet ediyor. Tipograf Anna Bitzer tarafından yürütülecek olan atölyede, bir duygu ya da soyut bir kavram için karakter yaratılması süreci incelenecek. Öğrenciler, çok sevilen bir yemeğin tadı ya da baharın kokusu gibi kendi seçtikleri bir fikir, kavram ya da duygu üzerine dijital ortamda ya da manuel çalışmalar yürütecekler. Atölyenin son bölümünde ise, harflerin görsel manipülasyonuyla sürecin farklı aşamalarını içeren bir poster üretecekler.
Atölye dili İngilizce’dir. Katılım 20 öğrenci ile sınırlıdır.
Ayrıntılı bilgi almak ve/veya rezervasyon yaptırmak için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 22 31
Anna Bitzer
Pforzheim Üniversitesi Görsel İletişim Bölümü’nden mezun oldu. Hâlen Lozan’daki sanat ve tasarım üniversitesi ECAL’de yüksek lisans yapıyor. Yazı karakterinin yanı sıra dergi, katalog ve kitap gibi basılı malzemeler tasarlıyor ve serbest editör olarak çalışıyor. Son olarak Ocak 2013’te SALT’ın yazı karakteri Kraliçe’nin “Hacked” adlı altıncı sürümünü tasarladı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE