Perfor­mans:
Tolga Tüzün

Salt Beyoğlu

27 Haziran 2013 21.00

Peri Sharpe Fotograf: Peri Sharpe
Fotograf: Peri Sharpe

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

SALT’ta elektro akustik sesler IIICanlı elektro akustik müzikte birçok parça şu soruyu beraberinde getirir: Makine-insan etkileşiminde birbirine bağlılık derecesi nedir? Bu canlı etkileşimde, bir (ya da daha fazla) müzisyen, enstrümanlar eşliğinde doğaçlama veya önceden hazırlanmış bir performans gerçekleştirir. Bunu eş zamanlı olarak dinleyen bir bilgisayar müziğe reaksiyon gösterir, onu yorumlar ve canlı performanstan kaynak alan çeşitli bilgi akışına karşılık verir.
 
Tolga Tüzün’ün “Subtle Minds” adlı projesi, “makinenin tepkisi” fikri altına gizlenmiş iktidar sorusunu irdelemek üzere bu süreci tersine çevirir. Bilindiği üzere, canlı gerçekleşen bir tepki söz konusu değildir. Tepkiler hâlihazırda sürece ve söz konusu makinenin programına kodlanmış; müzisyen pek çok müzikal seçim yaparak bunları etkileşimin içine gizlemiştir. Bu hilelere yer vermeyen “Subtle Minds” projesinde besteci/programcı, kendi tasarladığı sürecin objesi hâline gelir, makinenin seçtiği ve aleatorik olarak uyguladığı süreçlere cevap verir.
 
Projede hiçbir beste ve gizli bir teleolojik süreç bulunmaz; sadece bilgisayarın birkaç saniye sonra uygulayacağı süreci haber veren bir mesaj vardır. Besteci/programcı, henüz yazılmamış bir müziğin icracısı; makine, henüz algılanmamış bir müziğin bestecisi olur. İcracı, duyulan anın bestecisine dönüşür. “Subtle Minds”da müzik, yaratılırken müzakere edilir; bestecinin kendisi arayüzdür.
 
Program ücretsizdir.
 
 
Tolga Tüzün
Elektro akustik müzik bestecisi ve piyanist Tolga Tüzün (1971), siyasal bilimler eğitiminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) Pieter Snapper ve Marc Wingate’le bestecilik, Hasan Uçarsu ve İlhan Usmanbaş’la orkestrasyon çalıştı. New York’taki CUNY Graduate Center’da bestecilik doktorasını tamamlarken David Olan ve Tristan Murail, Paris’te ise Philippe Leroux ile bestecilik çalıştı. Eserleri Amerika ve Avrupa’da çeşitli festival ve konserlerde çalındı; grup ve festivaller için teknik direktör ve danışman olarak davet aldı; çeşitli uluslararası konferanslarda müzik teorisi ve elektro akustik müzik üzerine sunumlar yaptı. Tüzün hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bestecilik ve elektronik müzik dersleri vermektedir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE