Atölye:
Eğitimde Yaratıcı Drama

Salt Galata

28 Eylül 2013 14.00 – 17.00

"Eğitimde Yaratıcı Drama" Atölyesi "Eğitimde Yaratıcı Drama" Atölyesi
11.05.2013, SALT Galata
"Eğitimde Yaratıcı Drama" Atölyesi
11.05.2013, SALT Galata

SALT Galata, Atölye IVSALT Yorumlama, eğitimcileri 28 Eylül’de SALT Galata’da düzenlenecek “Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesine davet ediyor. Dramaturg İlkay Ceyhan tarafından yürütülecek atölye, yaratıcı drama metodunun ders içeriklerine uygulanması konusunda teorik ve pratik çalışmaları içeriyor.

Eğitimde farklı kapsam ve tekniklerle kullanılan yaratıcı drama metodu, öğrenci merkezli yaklaşımıyla aktif öğrenme ortamları oluşturur. Yaratıcı dramadaki doğaçlama tekniği, iletişim, sorgulama ve eleştirel düşünme becerileri ile yaratıcılığın geliştirilmesine yardımcı olur.

SALT Yorumlama’nın “Eğitimde Yaratıcı Drama” atölyesinde eğitimcilere, öğrencilerle iletişim, ders içeriklerini farklı disiplinlerle ilişkilendirme, aktif ve kalıcı öğretim biçimleri gibi mesleki konularda ve kişisel gelişim süreçlerinde katkı sunulması amaçlanıyor. Atölye, sanat alanında çalışan eğitmenler, ortaokul ve lise öğretmenleri ile aday öğretmenlerin katılımına açık.

Atölye dili Türkçe’dir.
Katılım ücretsizdir ve 10 kişiyle sınırlıdır.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 22 31

‘‘Eğitimde Yaratıcı Drama’’ Atölyesi Program Temaları


• Algıyı artırma
• Sosyalleştirme çalışmaları
• İş birliği içerisinde çalışma becerisini geliştirme
• İletişim çalışmaları
• Yaratıcı drama eğitim örnekleri


İlkay Ceyhan
Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Fransa’da L’Institut Européen des Hautes Études Internationales’de yüksek lisans yaptı. 1990’dan bu yana çeşitli tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak görev alıyor. 2008’de Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Şehir Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen tiyatro festivalinde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazandı. Hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde doktora yapıyor; Tiyatro Kara Kutu’da yönetmen yardımcısı, drama lideri ve oyuncu olarak çalışmalarını sürdürüyor.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE