Konuşma:
Burcu Yiğit Turan

“Peyzaj ve Güç”

Salt Ulus

28 Kasım 2013 19.00

 Çubuk Baraji, 1940 (Aslihan Demirtas Arsivi)
Çubuk Baraji, 1940 (Aslihan Demirtas Arsivi)
“Hiçbirimiz coğrafyanın dışında ya da ötesinde olmadığımız gibi, coğrafyaya dair mücadelelerden bağımsız da değiliz. Bu mücadele karmaşık ve ilginçtir, çünkü yalnızca askerler ve silahlarla değil, fikirler, biçimler, imge ve imgelemlerle de ilgilidir.” – Edward W. Said

Ulus devletin yeni tanımlanmış coğrafyası, belki de savaşta olmadığı kadar fikirler, biçimler, imge ve imgelemler bombardımanına uğradı. Bunun merkezi ya da pratikler “okul”u olan Ankara’da, doğa ve kültür arasında yeni bir diyalektik doğmaktaydı. Birbirinin ayrılmaz parçası olarak su ve yeşil, fiziksel ve sembolik mekândaki mücadeleler, sosyal pratikler ve imgesel oluşumların önemli elemanları hâline geldi.

Ulus devletin doğayla kurduğu sembolik ilişkilerin en çarpıcı ve etkileyici örneklerinden olan barajlar, doğa ve kültür arasında oluşan diyalektiği Türkiye’deki farklı gerçeklikleriyle göz önüne seriyor. Burcu Yiğit Turan, SALT Ulus’ta yapacağı konuşmada, güncel peyzaj kuramı ve peyzaj kuramının imgelem ve gerçek, kültür ve doğa arasında açtığı arakesitlerden yararlanarak Türkiye’deki barajları ve Modern Denemeler 5: Aşı sergisini yorumlayacak.

Türkiye’deki baraj göllerinin coğrafi, kültürel ve toplumsal etkilerini irdeleyen Modern Denemeler 5: Aşı sergisi, 30 Kasım’a kadar SALT Ulus’ta görülebilir.

Konuşma dili Türkçe’dir.


Burcu Yiğit Turan kültürel çalışmalar perspektifinden mimarlık, kentleşme ve peyzaj arakesitlerindeki konular üzerinde çalışıyor. Kentleşme ve peyzaj alanındaki doktorasını 2009’da Viyana Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Hollanda’da peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım pratikleri yaptı, Avrupa’da araştırma projelerinde çalıştı. 2011-2012 yıllarında ziyaretçi öğretim üyesi olarak Ball State Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Okulu’nda ders verdi. Hâlen, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yardımcı doçenttir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE