Osmanlı Bankası Müzesi

Kalıcı Koleksiyon

Salt Galata

Osmanlı Bankası Müzesi (OBM), 1892 ile 1999 yılları arasında bankanın genel müdürlük binası olan SALT Galata’nın katlarına yayıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.


SALT Galata’da yer alan Osmanlı Bankası Müzesi, Türkiye’de bir özel banka tarafından kurulmuş ilk müzedir. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2002 yılında hayata geçirilmiştir. 1892 yılında Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü olarak faaliyete başlayan binadaki kasa dairelerinin içinde ve etrafında düzenlenen müze, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez bankası ve hazinedarı olarak görev yapan Osmanlı Bankası’nın tarihine ışık tutar.

Osmanlı Bankası Müzesi, içerdiği nesne ve belgelerin yanı sıra tasarımıyla, bankanın merkezî rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasını yansıtır. Müzede, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933’e, Osmanlı Bankası’nın bu 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklikler, gelişmeler ve krizler kronolojik şekilde ele alınır; aynı dönemin şube binaları, müşterileri ve faaliyet alanları vurgulanır.

Her öğesinin, ait olduğu dönemin siyaseti, ekonomisi, toplumu hatta gündelik yaşamı ve kültürü bağlamında incelenebileceği bir anlatım mekânı olan Osmanlı Bankası Müzesi, yalnızca bir kurumun öyküsünü aktarmakla kalmaz, bir dönemin yaşam temsilini de sunmaktadır. Müzenin arşiv ve konsept çalışması Edhem Eldem, tasarımı ise Bülent Erkmen tarafından yürütülmüştür. Sergileme birimlerinin tasarımı ve sergilemenin gerçekleştirilmesi Yeşim Bakırküre ve Ypsilon tarafından yapılmıştır.

Osmanlı Bankası Müzesi koleksiyonunun Google Arts & Culture’daki çevrimiçi sunumları, kuruluşundan 1930’lardaki dönüşüm yıllarına bankanın 145 yıllık tarihinden kesitler veriyor; imparatorluğun son yarım asrı ve Cumhuriyet’in gelişim tarihiyle iç içe geçen bu süreçte bankanın yaşadığı önemli değişiklikleri, gelişmeleri ve krizleri arşiv belgeleriyle detaylandırıyor. İncelemek için tıklayın.
PAYLAŞ