Office of Useful Art Talks: Banu Cennetoğlu

Salt Galata

September 19, 2018 19.00

Liste Istanbul 2012 Haziran 2012 kayıtlarına göre 16.264 kişilik “Liste”
Türkçe hazırlanan 150 poster, 15-23 Ekim 2012, İstanbul
Measure-Europe’n ve SALT iş birliğiyle
“The List” of 16.264 people, updated in June 2012
150 posters in Turkish, Istanbul, October 15-23, 2012
In collaboration with Measure-Europe’n and SALT
Floor 3

Available in Turkish
Share
ADD TO CALENDAR