Talk: Ömer Durmaz

Salt Beyoğlu

October 24, 2018 19.00

Gorsel 4 2 SALT Araştırma, Hayati Tabanlıoğlu Arşivi
İsmail Hakkı Aksu’nun izniyle
SALT Research, Hayati Tabanlıoğlu Archive
Courtesy İsmail Hakkı Aksu
Available in Turkish
Share
ADD TO CALENDAR