Kültürel Aracılar 2019-2009

Kulturel Aracilar Kapak
150 pages, 2019
Available in Turkish

Chapters: • Kültürel Aracılar
 • Aracıların Araçları
 • Sonsöz
 • Başka Mekânlarda Kurumsal Kültür Pratikleri
 • Projenin Ardından
 • "Kâr İçin Değil Halk İçin Mimarlık" Bir İdeal Midir?
 • Heykelde İnecek Var!
 • Geçmişin İzleri ve Yereli Yeniden Tanımlama Gereği
 • Aracılar Değişen Konumu ve Hoşnutsuzlukları
 • Posterler
 • Fotoğraflar
 • Bibliyografya