Talk: Aksu Bora

Salt Ankara

January 25, 2020 15.00

Saltarastirma Tomuratagokarsivi Tuyap 2001 İstanbul Kadın Bienali’nin açılışında [soldan sağa] sanatçılar Meriç Hızal, Tomur Atagök, Nur Koçak, Suzy Hug-Levy, Alangoya Alınç, Gülseli İnal ve Tülin Onat, TÜYAP, 2001 (SALT Araştırma, Tomur Atagök Arşivi)
SALT Research, Tomur Atagök Archive
Available in Turkish
Share
ADD TO CALENDAR