Çalışma Grupları: Workshop by Deniz Gül

Online

October 9 – October 30, 2020

Denizgul Ses 2013 Detay Deniz Gül’ün 2013 tarihli <i>Ses</i> enstalasyonundan fotoğraf: Tijen Kayralcı (sanatçının izniyle)
Detail from Deniz Gül's 2013 installation Ses, photograph:Tijen Kayralcı (courtesy the artist)
Available in Turkish
Share