İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Bir Nezih Eldem Dersi: Mekân Örgütlenmesi

Salt Galata

November 3 – December 18, 2020

255 Eldem Nezih Eldem’in 6 Kasım 1984’teki Mekân Örgütlenmesi dersinde gösterdiği bir slayt
(Melih Kamil ve Argun Dündar’ın izniyle)
Nezih Eldem’in 6 Kasım 1984’teki Mekân Örgütlenmesi dersinde gösterdiği bir slayt
(Melih Kamil ve Argun Dündar’ın izniyle)
Available in Turkish
Share