CONVERSATION: AYŞEN SAVAŞ VE NAMIK ERKAL

ONLINE

JUNE 24, 2021 19.00

Saltarastirmaneziheldemarsivi Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye [bugün Harbiye Askerî Müzesi], tahminen 1920’ler 
SALT Araştırma Nezih Eldem Arşivi
Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye [bugün Harbiye Askerî Müzesi], tahminen 1920’ler
SALT Araştırma Nezih Eldem Arşivi
Available in Turkish

Share
ADD TO CALENDAR