Talk: Turgut Tarhanlı

Online

March 16, 2022 19.00

Tenbedenben Turgut Tarhanl Duyuru Gorseli 1 İpek Duben, <i>Manuscript 1994</i> [El Yazması 1994] (1993-1994)
<i>Ten, Beden, Ben</i>, SALT Beyoğlu
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT), Aralık 2021
İpek Duben, Manuscript 1994 (1993-1994)
The Skin, Body, and I, SALT Beyoğlu
Photo: Mustafa Hazneci (SALT), December 2021
Available in Turkish
Share
ADD TO CALENDAR