Ocak 1976-Eylül 1980:
Kültür-Sanat Sayfalarında Gündem

gündem
224 pages, 2013
ISBN: 978-9944-731-38-6
Available in Turkish only

Chapters: • Önsöz
 • Resim sanatımız ve toplumcu gerçekçilik
 • Sözde Toplumcu Gerçekçilik
 • Özde toplumcu gerçekçilik ve ‘Taifa-i Batıyan’
 • Resim ve Heykel Müzesinin kapatılması aslında devletin güzel sanatlara ilgisizliğini sergiliyor
 • Neşet Günal: ‘Devlet Resim Heykel Sergisi önemini yitirmiştir’
 • Çeşitli kuruluşların plastik sanatlarla ilgili sergi ve yarışmaları tartışmalar yol açıyor
 • Akademi’nin bugünkü sorunları ve yöneltilen eleştiriler üzerine Akademililerin görüşleri
 • Bir afiş dolayısıyla devrimci resim üstüne
 • Politik afişin bir türü olan seçim afişlerinde ‘etki’ sanat akımlarından yararlanılarak sağlanıyor
 • Partilerin seçim bildirgelerinde kültür ve sanat sorunlarımız için hangi çözüm yolları öneriliyor?
 • Avni Akyol
 • Nasıl oldu da sanatçılar örgütlendi?
 • Haftanın Yazısı: Ölmekte Olanların Sanatı
 • Haftanın Yazısı: Kültür ve Sanat Örgütlenmesi
 • Yeniden duvar resmi
 • Sanatçıya devlet desteği?
 • Sanat Dergisi’nin soruşturması: Sanatçı örgütleri yeni hükümetten ne bekliyor?
 • Haftanın Yazısı: Kültür ve Sanatta Kurumlaşma
 • Türkiye’de Nazi Heykelciliği
 • Sanatın ekonomi politikteki yeri üstüne düşünceler
 • Haberler-Yorumlar: Sanat emekçilerinin sosyal güvenceleri için savaşım sürüyor.
 • Devlet ve Görsel Sanatlar İlişkileri
 • Sanat Kültür Emekçilerinin Önündeki Büyük Görev
 • Kültür Bakanlığı bütçesi görüşüldü: Muhalefet neleri eleştirdi, eleştiriler nasıl yanıtlandı?
 • Sanatçı, sanatını yaparak yaşamını kazanmalıdır
 • Kültür Bakanlığınca hazırlanan Türk Sinema Kurulu Yasa Tasarısında neler öngörülüyor
 • On iki sanat kuruluşunun ortak açıklaması: Ülkemizde düşün sanat yaşamı tehdit altında
 • Resim ve Heykel Müzesinin kapatılma olayının ardındaki gerçekler
 • İstanbul Resim-Heykel Müzesi ve Sorunları
 • Baskı dönemi hoş geldi safa geldi
 • İngiltere’nin en ünlü heykelcilerinden Robert Thomas’la bir söyleşi: ‘Meclis önüne konacak Atatürk Anıtı 1930’ların faşist heykelcilerinin somut bir örneğidir’
 • İşçiler ve emekçiler sanat konusunda ne söylüyorlar: ‘Sanat, işçi sınıfı için yapılmalıdır’
 • Sanatçı Örgütleri Birliği kurma çalışmaları sürüyor
 • DİSK, 1 Mayıs afişleri ve sanatçı hakları
 • 41. Devlet Resim ve Heykel Sergisi yine çıkmazda
 • Kültür alanında ortak görüş bir bildiri ile açıklandı