MİHRİ: A MIGRANT PAINTER OF MODERN TIMES

MARCH 7 – JUNE 9, 2019

1 20 Mihri’nin imzalı otoportresi: “Sevgili Veciheciğime İstanbul Hatırası, 29.08.1920”
Yapı Kredi Koleksiyonu
A self-portrait by Mihri: "To my dear Vecih a souvenir from Istanbul, 29.08.1920"
Yapı Kredi Collection

IDEALIST SCHOOL, PRODUCTIVE STUDIO

MARCH 4 – APRIL 10, 2019

2 22 Resim-İş öğrencisi (solda) İsmail Saray sınıf arkadaşlarıyla modelaj atölyesinde, 1967
SALT Araştırma, İsmail Saray Arşivi
Arts-Crafts student (left) İsmail Saray with his classmates in the modelling studio, 1967
SALT Research, İsmail Saray Archive

SCREENING: TRIPOLI CANCELLED

JANUARY 30 – APRIL 17, 2019

Tripolicancelled 2017 <i>Tripoli Cancelled</i> [Trablus’a Uçuş İptal] (2017) işinden bir kare
Naeem Mohaiemen ve Experimenter’in (Kalküta) izniyle
Still from the video Tripoli Cancelled (2017)
Courtesy Naeem Mohaiemen and Experimenter, Kolkata

PRISONERS OF CORRECT HISTORY

JANUARY 23 – APRIL 28, 2019

Mohaiemen Rankinstreet 1953blueprints 2013 Naeem Mohaiemen, <i>Rankin Street 1953, Blueprints</i> [Rankin Sokağı 1953, Sokak Planları], 2013
Sanatçı ve Experimenter’in (Kalküta) izniyle
Naeem Mohaiemen, Rankin Street 1953, Blueprints, 2013
Courtesy the artist and Experimenter, Kolkata

STATION: ISTANBUL ENCYCLOPEDIA

JANUARY 15 – JUNE 16, 2019

Istasyon Saltbeyoglu 1 <i>İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi</i> mekânından, SALT Beyoğlu, Forum
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
Station: Istanbul Encyclopedia, SALT Beyoğlu, Forum
Photo: Mustafa Hazneci (SALT)