FORWARD, MARCH!

JUNE 27 – AUGUST 30, 2019

Andersson Atakan 2019 Maria Andersson ve Nancy Atakan’ın <i>The Transition Series: Rotating Time</i> [Dönüşüm Serisi: Zamanın Döngüsü] işinden detay, <i>Uygun Adım Marş!</i>, SALT Beyoğlu, 2019
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
Detail from The Transition Series: Rotating Time by Maria Andersson and Nancy Atakan, Forward, March!, SALT Beyoğlu, 2019
Photo: Mustafa Hazneci (SALT)

PERFORMANCE: OVER AND OVER AGAIN

JUNE 27, 2019 19.00

Maria Andersson Nancy Atakan 2017 Maria Andersson ve Nancy Atakan’ın <i>Learning from the past/Preparing for the future</i> [Geçmişten öğrenmek/Geleceğe hazırlanmak] (2017) işinden bir kare; sanatçıların izniyle.
Still from Maria Andersson and Nancy Atakan’s Learning from the past/Preparing for the future (2017); courtesy the artists.

HAUS OF DRAGONS

JUNE 29, 2019 16.00

Hausofdragons 2018 <i>Haus of Dragons</i>’tan (2018) bir kare ©Lotte Nielsen
Still from Haus of Dragons (2018) ©Lotte Nielsen

REPLICA OF THE ORIGINAL

MAY 22 – AUGUST 18, 2019

Handanborutecene Handan Börüteçene’nin <i>Kendime Gömülü Kaldım</i> (1999-2014) serisinden fotoğraflar, İstanbul ve Venedik. Sanatçı ve Ayşe Umur Koleksiyonu’nun izniyle.
Photographs from Handan Börüteçene’s series Kendime Gömülü Kaldım [I Remained Within Myself] (1999-2014), Istanbul and Venice. Courtesy the artist and Ayşe Umur Collection.

SALT RESEARCH FUNDS 2019 PROJECTS

Saltarastirmafonlari Projesunumlari Saltgalata 2018 SALT Araştırma Fonları 2018 Proje Sunumları, SALT Galata
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
SALT Research Funds 2018 Project Presentations, SALT Galata
Photo: Mustafa Hazneci (SALT)

STATION: ISTANBUL ENCYCLOPEDIA

JANUARY 15 – JUNE 16, 2019

Istasyon Saltbeyoglu 1 <i>İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi</i> mekânından, SALT Beyoğlu, Forum
Fotoğraf: Mustafa Hazneci (SALT)
Station: Istanbul Encyclopedia, SALT Beyoğlu, Forum
Photo: Mustafa Hazneci (SALT)