Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, 1980 yılı başında farklı alanlardan 31 kişinin bir araya gelmesiyle kurulur. Sanatçı, akademisyen, mimar ve sanat ilgililerinden oluşan bu grubun ortak amaçları, Resim ve Heykel Müzelerine katkıda bulunmak, yenilerinin kurulmasına yardımcı olmak, bu konuda kamuoyu yaratılmasını sağlamak ve yaygın sanat eğitimini desteklemektir.
RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ
DERNEĞİ TARİHİ
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, 1980 yılı başında farklı alanlardan 31 kişinin bir araya gelmesiyle kurulur. Sanatçı, akademisyen, mimar ve sanat ilgililerinden oluşan bu grubun ortak amaçları, Resim ve Heykel Müzelerine katkıda bulunmak, yenilerinin kurulmasına yardımcı olmak, bu konuda kamuoyu yaratılmasını sağlamak ve yaygın sanat eğitimini desteklemektir.