MIGRATING SPACES

JUNE 17 – JULY 31, 2016

Multi-layerhouse Katmanlı ev, Kayseri
Kasım Yazar’ın oturma odası
<i>Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya</i>
SALT Galata, 2016
Multi-layer house, Kayseri, Turkey
Kasım Yazar’s living room
Migrating Spaces: Architecture and Identity in the Context of Turkish Migration
SALT Galata, 2016

TALK: BEVERLEY BUTLER
EMPTY FIELDS

JUNE 4, 2016 14:00

Bosalanlar Emptyfields Saltgalata 2016 Boş Alanlar, SALT Galata, 2016
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Empty Fields, SALT Galata, 2016
Photograph: Mustafa Hazneci

WHO'S IN TOWN?
KLARA KÄLLSTRÖM & THOBIAS FÄLDT

JUNE 3, 2016 19:00

20160603 Wit Klarakallstrom Thobiasfaldt Saltulus 1:2:3, Klara Källström & Thobias Fäldt, <i>Europe, Greece, Athens, Acropolis</i>, Stockholm: B-B-B-Books, 2012
1:2:3, Klara Källström & Thobias Fäldt, Europe, Greece, Athens, Acropolis, Stockholm: B-B-B-Books, 2012

OUTSIDE THE SENTENCE
THERE WAS A CITY

MARCH 22 – JUNE 18, 2016

Basim Magdy Basim Magdy
<i>A 240 Second Analysis of Failure and Hopefulness
(With Coke, Vinegar and Other Tear Gas Remedies)</i>
[Başarısızlık ve Umutsuzluğa Dair 240 Saniyelik Bir Analiz
(Kola, Sirke ve Diğer Biber Gazı İlaçları ile)], 2014
Sanatçı ve artSümer’in izniyle
Basim Magdy
A 240 Second Analysis of Failure and Hopefulness
(With Coke, Vinegar and Other Tear Gas Remedies)
, 2014
Courtesy the artist and artSümer

EMPTY FIELDS

APRIL 6 – JUNE 5, 2016

Merzifon'daki Anadolu Koleji önünde Batı Türkiye Misyonu Prof. Manissadjian öğrencileriyle, Merzifon, tarihi bilinmiyor 
United Church of Christ (UCC), American Research Institute in Turkey (ARIT), SALT Araştırma
Prof. J. J. Manissadjian with his students, Merzifon, Turkey, date unknown
United Church of Christ (UCC), American Research Institute in Turkey (ARIT), SALT Research

SCREENING: THIS AIN'T CALIFORNIA

JUNE 11, 2016 16:30

Thisaintcalifornia 2012 <i>This Ain’t California</i> [Burası Kaliforniya Değil] (2012) filminden bir kare
Goethe-Institut izniyle
Still from This Ain’t California (2012), with the permission of Goethe-Institut