TALK:
SARAH-NEEL SMITH

JUNE 28, 2016 18:00

Konusma Talk Sarahneelsmith Saltgalata Helikon Orkestrası’nın 1953’teki bir konserinden.
Fotoğraf reprodüksiyonu: Bülent Ecevit, “Helikon”, <i>Gergedan</i>, Temmuz 1988, Sayı: 17, 150-153.
A 1953 Helikon Orchestra concert showing the musicians playing alongside paintings.
Photograph reproduced from: Bülent Ecevit, “Helikon,” Gergedan 17, July 1988, 150-153.

MIGRATING SPACES

JUNE 17 – JULY 31, 2016

Multi-layerhouse Katmanlı ev, Kayseri
Kasım Yazar’ın oturma odası ©Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
<i>Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya</i>
SALT Galata, 2016
Multi-layer house, Kayseri, Turkey
Kasım Yazar’s living room ©Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
Migrating Spaces: Architecture and Identity in the Context of Turkish Migration
SALT Galata, 2016

SCREENING: AM RAND DER STÄDTE
[ON THE OUTSKIRTS]

JUNE 30, 2016 19:00

Kentlerin Kiyilarinda Ontheoutskirts 2006 <i>Am Rand der Städte</i> [Kentlerin Kıyılarında] (2006) filminden bir kare
Yönetmenin izniyle
Still from Am Rand der Städte [On the Outskirts] (2006), with permission of the director