MIGRATING SPACES

JUNE 17 – JULY 31, 2016

Multi-layerhouse Katmanlı ev, Kayseri
Kasım Yazar’ın oturma odası ©Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
<i>Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya</i>
SALT Galata, 2016
Multi-layer house, Kayseri, Turkey
Kasım Yazar’s living room ©Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
Migrating Spaces: Architecture and Identity in the Context of Turkish Migration
SALT Galata, 2016