IDEALIST SCHOOL, PRODUCTIVE STUDIO

NOVEMBER 27, 2018 – FEBRUARY 17, 2019

3 8 Gazi Resim-İş öğrencisi Osman Aziz Yeşil çeşitli mukavva işlerle, takribî 1959-1962
SALT Araştırma, Osman Aziz Yeşil Arşivi
Gazi Arts-Crafts Department student Osman Aziz Yeşil with various cardboard works, c. 1959-1962
SALT Research, Osman Aziz Yeşil Archive

ISTANBUL ENCYCLOPEDIA ARCHIVE

1 18 Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi için yaptırdığı yapı çizimlerinden bir seçki
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma ve Programlar
Photo: Mustafa Hazneci, SALT Research and Programs

THE UNIVERSE FLICKERS

SEPTEMBER 12 – DECEMBER 30, 2018

Dsc0381 2 1 Navine G. Khan-Dossos'un <i>Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards)</i> [İşlenmemiş Bir Suçun Olası Mahallinden Manzaralar (Güvenlik Görevlileri İçin Performans)] duvar resminden detay, 2018
<i>Evrenin Titreşen Işıkları</i>, SALT Beyoğlu
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, Ağustos 2018
Detail from Navine G. Khan-Dossos' Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards), 2018
The Universe Flickers, SALT Beyoğlu
Photo: Mustafa Haznceci, August 2018

THURSDAY CINEMA
ELDORÁDÓ [THE MIDAS TOUCH]

NOVEMBER 15, 2018 19.00

Eldorado 1988 <i>Eldorádó</i> [Altın Şehir] (1988) filminden bir kare
İstanbul'daki Macar Kültür Merkezi'nin izniyle
Still from Eldorádó [The Midas Touch] (1988)
Courtesy Hungarian Cultural Centre in Istanbul

TALK: SUSAN E. REID

NOVEMBER 22, 2018 19.00

Brussels58 1958 Brüksel Expo’sunda SSCB ve ABD pavyonları
Susan E. Reid’in izniyle
USSR and USA Pavilions at Expo 58 in Brussels
Courtesy Susan E. Reid