THE USES OF ART:
FINAL EXHIBITION

APRIL 20 – JUNE 11, 2017

1 Refikanadol Refik Anadol, SALT Araştırma verileri işleme sürecinden bir imge, 2017
Sanatçının izniyle
Refik Anadol, image from the SALT Research data process, 2017
Courtesy the artist

OUT OF THE ARCHIVE

APRIL 19 – JUNE 10, 2017

Arsivdencikti 2 Ayla Erduran, Aliye Berger'in İstanbul, Narmanlı Han'daki atölyesinde
Fotoğraf: Eliza Day
SALT Araştırma, Eliza Day Arşivi
Ayla Erduran, in the studio of Aliye Berger in Narmanlı Han, Istanbul
Photograph: Eliza Day
SALT Research, Eliza Day Archive