TALK: PAUL GREENHALGH

OCTOBER 31, 2018 19.00

Panamericaexhibition 1901 1901 Pan-Amerikan Sergisi, Buffalo, New York
Paul Greenhalgh’ın izniyle
1901 Pan-American Exposition, Buffalo, New York
Courtesy Paul Greenhalgh

THE UNIVERSE FLICKERS

SEPTEMBER 12 – DECEMBER 30, 2018

Dsc0381 2 1 Navine G. Khan-Dossos'un <i>Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards)</i> [İşlenmemiş Bir Suçun Olası Mahallinden Manzaralar (Güvenlik Görevlileri İçin Performans)] duvar resminden detay, 2018
<i>Evrenin Titreşen Işıkları</i>, SALT Beyoğlu
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, Ağustos 2018
Detail from Navine G. Khan-Dossos' Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards), 2018
The Universe Flickers, SALT Beyoğlu
Photo: Mustafa Haznceci, August 2018

LOST AND FOUND FILM DAYS

OCTOBER 26 – OCTOBER 28, 2018

Karelzeman 2015 <i>Filmový dobrodruh Karel Zeman</i> [Karel Zeman: Sinemanın Maceraperesti] (2015) filminden bir kare ©Punk Film
Still from Filmový dobrodruh Karel Zeman [Karel Zeman: Adventurer in Film] (2015) ©Punk Film

SALT ANKARA SCREENINGS:
THE EXPERIMENTAL CITY

OCTOBER 25, 2018 19.00

Theexperimentalcity 2017 <i>The Experimental City</i> [Deneysel Şehir] (2017 ©Unicorn Stencil Documentary Films) kapsamında, University of Minnesota bünyesindeki Kuzeybatı Mimarlık Arşivleri izniyle: 1960’ların sonundan MXC taslak çizimi ©Unicorn Stencil Documentary Films
The Experimental City (2017 ©Unicorn Stencil Documentary Films). MXC concept drawing, late 1960s. Courtesy the Northwest Architectural Archives, University of Minnesota Libraries.