REFRACTION OF LIGHT

DECEMBER 21 – DECEMBER 22, 2018

Reeves Landfill 16 2011 Jennifer Reeves’in <i>Landfill 16</i> [Çöp Sahası 16] (2011) video işinden bir kare
Sanatçının izniyle
Still from Jennifer Reeves’ video work Landfill 16 (2011)
Courtesy the artist

IDEALIST SCHOOL, PRODUCTIVE STUDIO

NOVEMBER 27, 2018 – FEBRUARY 17, 2019

3 8 Gazi Resim-İş öğrencisi Osman Aziz Yeşil çeşitli mukavva işlerle, takribî 1959-1962
SALT Araştırma, Osman Aziz Yeşil Arşivi
Gazi Arts-Crafts Department student Osman Aziz Yeşil with various cardboard works, c. 1959-1962
SALT Research, Osman Aziz Yeşil Archive

THE UNIVERSE FLICKERS

SEPTEMBER 12 – DECEMBER 30, 2018

Dsc0381 2 1 Navine G. Khan-Dossos'un <i>Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards)</i> [İşlenmemiş Bir Suçun Olası Mahallinden Manzaralar (Güvenlik Görevlileri İçin Performans)] duvar resminden detay, 2018
<i>Evrenin Titreşen Işıkları</i>, SALT Beyoğlu
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, Ağustos 2018
Detail from Navine G. Khan-Dossos' Scenes from a Pre-Crime (Performance for Security Guards), 2018
The Universe Flickers, SALT Beyoğlu
Photo: Mustafa Haznceci, August 2018

ISTANBUL ENCYCLOPEDIA ARCHIVE

1 18 Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi için yaptırdığı yapı çizimlerinden bir seçki
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma ve Programlar
Photo: Mustafa Hazneci, SALT Research and Programs