IS THIS OUR LAST CHANCE? PROGRAM IN ANKARA

NOVEMBER 19 – NOVEMBER 22, 2017

Lufer 2017 <i>Lüfer - Boğazın Prensi</i> (2015) filminden bir kare ©Mert Gökalp
Still from Lüfer - Boğazın Prensi [Bluefish - Prince of the Bosphorus] (2015) ©Mert Gökalp

COMMISSIONERS' EXHIBITION

SEPTEMBER 13 – NOVEMBER 26, 2017

2odtu Yaya Allesi ODTÜ yaya allesi, arka planda Mimarlık ve İdari İlimler fakülteleri
SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi
METU pedestrian walkway, faculties of Architecture and Administrative Sciences in the background
SALT Research, Altuğ-Behruz Çinici Archive

TALK: SHIRINE HAMADEH
THE PUBLIC LIFE OF OTTOMAN FOUNTAINS

NOVEMBER 22, 2017 19:00

Salihasultan Saliha Sultan Çeşmesi, Azapkapı, İstanbul
SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
Saliha Sultan Fountain, Azapkapı, Istanbul
SALT Research, Ali Saim Ülgen Archive

SAVE AS: ARCHIVING BORN-DIGITAL ARCHITECTURAL MATERIALS

DECEMBER 1, 2017 19:00

Anadol 2017 Refik Anadol’un ilk kez Nisan 2017’de SALT Galata’da sunulan <i>Arşiv Rüyası</i> medya enstalasyonundan t-SNE veri bulutu heykeli. Toplam 1,7 milyon. Odak kategori: Mimari. Nokta bulut veri sayısı: 314.870.
Data cloud sculpture from Refik Anadol’s media installation Archive Dreaming, initally presented at SALT Galata in 2017. 1.7 million in total. Focus category: Architecture. Number of point cloud data: 314,870.

PANEL: LEARNING SPACES

DECEMBER 16, 2017 14:00 – 16:00

Saltgalata Kat 1 Serbestcalisma Mustafahazneci SALT Galata’nın -1 katındaki serbest çalışma alanı
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, Kasım 2017
Study area on floor -1 at SALT Galata
Photo: Mustafa Hazneci, November 2017

OFFICE OF USEFUL ART

Park Bir Ihtimal Foto Laleper Aytek Fotoğraf: Laleper Aytek
<i>PARK: bir ihtimal</i>, İstanbul: Nişantaşı Cumhuriyet Parkı, Mayıs 2010-Ocak 2011
Photograph: Laleper Aytek
As part of the exhibition PARK: a possibility in Istanbul, May 2010-January 2011