GÖSTERİM: AM RAND DER STÄDTE
[KENTLERİN KIYILARINDA]

30 HAZİRAN 2016 19:00

Kentlerin Kiyilarinda Ontheoutskirts 2006 <i>Am Rand der Städte</i> [Kentlerin Kıyılarında] (2006) filminden bir kare
Yönetmenin izniyle
Am Rand der Städte [Kentlerin Kıyılarında] (2006) filminden bir kare
Yönetmenin izniyle

GÖÇEBE MEKÂNLAR

17 HAZİRAN – 31 TEMMUZ 2016

Multi-layerhouse Katmanlı ev, Kayseri
Kasım Yazar’ın oturma odası ©Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
<i>Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya</i>
SALT Galata, 2016
Katmanlı ev, Kayseri
Kasım Yazar’ın oturma odası ©Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016
Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya
SALT Galata, 2016

UZUN PERŞEMBE
HAZİRAN 2016

30 HAZİRAN 2016 19:00 – 22:00

Gocebemekanlar Migratingspaces Saltgalata 2016 1 <i>Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya</i>
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Galata, 2016
Göçebe Mekânlar: Göç Bağlamında Mimarlık ve Kimlik, Türkiye-Almanya
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Galata, 2016

İŞ VE STAJ OLANAKLARI

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi'ne Bilgi ve Belge Sorumlusu aranmaktadır. Son başvuru tarihi 1 Temmuz Cuma, 18.00. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

SALT, nitelikli iş yapma biçimleri geliştirmeyi ve fırsat eşitliği ilkesini temel alır. İş ve staj başvuruları, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken ve din ayrımı yapılmaksızın değerlendirilir. Bu çerçevede, özgeçmişlerin fotoğraf, doğum tarihi/yaş ve medeni durum bilgilerini içermemesini ve dokümanların .RTF, .DOC veya .ODT formatında iletilmesini rica ederiz.

İş ve staj başvuruları için: basvuru@saltonline.org