GÖSTERİM: HOW TO CHANGE THE WORLD
[DÜNYA NASIL DEĞİŞTİRİLİR]

28 KASIM 2015 15:30

How to Change the World (2015) filminden bir kare <i>How to Change the World</i> [Dünya Nasıl Değiştirilir] (2015) filminden bir kare ©Met Film Production
How to Change the World [Dünya Nasıl Değiştirilir] (2015) filminden bir kare ©Met Film Production

NERDEN GELDİK BURAYA

3 EYLÜL – 29 KASIM 2015

Dayağa Karşı Dayanışma <i>Dayağa Karşı Dayanışma</i>
04.10.1987, Kariye Müzesi
Arşiv: Füsun Ertuğ
Dayağa Karşı Dayanışma
04.10.1987, Kariye Müzesi
Arşiv: Füsun Ertuğ