Düşkün İkona:
Gülsün Karamustafa'nın Sanatına
Retorik Yaklaşım 1981-1992

Düşkünİkona
79 pages, 2015
ISBN: 978-9944-731-45-4
Available in Turkish

For more information, click here.


Related pages:


A Promised Exhibition

Chapters:  • Önsöz: "Bir Nakıs Teşebbüs"
  • "Düşkün İkona: Gülsün Karamustafa'nın Sanatına Retorik Yaklaşım 1981-1992"
  • Biyo/Krono/Grafi