Düşkün İkona:
Gülsün Karamustafa'nın Sanatına
Retorik Yaklaşım 1981-1992

Düşkünİkona
79 sayfa, 2015
Bu yayının hikâyesi, 3. Uluslararası İstanbul Bienali bağlamında, Gülsün Karamustafa'nın sanat pratiğine ilişkin bir kitapçık hazırlama fikriyle başlar. Deniz Şengel tarafından kaleme alınan yazının kapsamı, 1992-1993 yıllarında, sanatçıyla iş birliği içerisinde geliştirilir. Ancak, en ince detayına kadar titizlikle yürütülen bu çalışma hiçbir zaman kitaplaşamaz.

2013-2014'te SALT'ta gerçekleştirilen Vadedilmiş Bir Sergi ile yeniden gündeme getirilen çalışma, 2009'da kaybettiğimiz Şengel'in yıllar önce hazırlamış olduğu düzene sadık kalınarak e-yayına dönüştürüldü. Bu süreçteki önemli katkılarından dolayı, Deniz Şengel'in kız kardeşi Mine Şengel'e teşekkür ederiz.

"...burada ne 'arabesk...bir duygusallık' ne de 'yozluk,' 'kadercilik' veya 'kiç' vardır; bunların ne 'belgelendirilmesi' ne de 'yüceltilmesi' söz konusudur. Görkemli bir geçmişin, tarihin ve o güzelim İstanbul'un yitişini ve de saygısız gecekondulu işgalcilerin şehri istilâsını böylesine 'keskin bir somutlukla' anlattığını görüp de Karamustafa'nın işlerine bakarken 'kaçınılmaz keder' duyan eleştirmenler gözyaşlarını dindirebilirler. Gerçi Karamustafa'nın işlerinin, sanatın kutsal mülkünü ayaktakımının düşük ifade araçlarından koruduğu pek söylenemez. Ama yine de eleştirmenler, bir sanat görüşünden çok ideoloji ile yüklü nüfus araştırmalarını alıp, Karamustafa'nın atölyesine değil, iç mekânları Kâbe'yi, Elvis Presley'i, İsa ve Michael Jackson'ı aynı şekil ve düzeyde putlaştıran duvar halılarıyla süslenmiş gecekondulara doğru ilerlemek isteyebilirler. O mekânlarda, aradıklarının, sanatçının elinde suret değiştirip tecelli etmeden önceki halini, Karamustafa'nın işlerine bakarken görmek istedikleri Kapalıçarşı orijinallerini bulabilirler."


Yayıma hazırlayan: Merve Elveren (SALT Araştırma ve Programlar)
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Özgür Şahin, Dilek Turan (SALT Araştırma ve Programlar)
ISBN: 978-9944-731-45-4


İlgili sayfalar:


Vadedilmiş Bir Sergi

Bölümler:  • Önsöz: "Bir Nakıs Teşebbüs"
  • "Düşkün İkona: Gülsün Karamustafa'nın Sanatına Retorik Yaklaşım 1981-1992"
  • Biyo/Krono/Grafi