SALT HAKKINDA

SALT Beyoğlu, 2011 SALT Beyoğlu, 2011
SALT Beyoğlu, 2011
SALT görsel ve maddi kültürde kritik konuları değerlendirir, deneysel düşünceye ve araştırmaya yönelik yenilikçi programlar geliştirir. Öğrenmeye ve tartışmaya açık bir ortam sağlamayı amaçlar. SALT, ziyaretçilerini ilgi duymaya, eleştirmeye ve iletişim kurmaya teşvik eder.

SALT Araştırma değişik bilgi alanlarını harmanlar. Farklı disiplinlerin kesişim noktaları ve aralarındaki boşluklardan yeni düşüncelerin oluşmasına önem verir. Kurumun araştırma projeleri, doğrusal tarih yazımlarının, malzemeye tabi okumaların ve geleneksel öğrenim dallarının ötesine uzanır. SALT, bir araya getirdiği güncel sanat, mimari, tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih odaklı kapsamlı bilgi ve belge kaynaklarını yeni araştırma imkânlarıyla kamuya açar. Sergilerle yeniden yorumlanan araştırma arşivleri program mekânlarında da tartışılır.

SALT etkinlikleri, İstanbul (SALT Beyoğlu, SALT Galata) ve Ankara’da bütünsel bir program kapsamında yürütülür. İstiklal Caddesi üzerindeki SALT Beyoğlu, sergi ve etkinlik mekânlarından oluşur. SALT Galata, 19. yüzyılda Alexandre Vallauri’nin tasarladığı eski Osmanlı Bankası binasıdır; bünyesinde atölye, sergi ve konferans alanlarının yanı sıra kapsamlı bir kütüphane ve arşivi bir araya getiren SALT Araştırma ile Osmanlı Bankası Müzesi (OBM) koleksiyonundan seçili belgelerin yer aldığı dijital sunumlar yer alır.

SALT Beyoğlu ve SALT Galata’nın yeniden işlevlendirme projesi Mimarlar Tasarım/Han Tümertekin tarafından tasarlandı. SALT’ın yeni, deneysel yaşam ve çalışma alanlarını destekleyen anlayışı doğrultusunda, belirli iç mekânlarda altı ayrı tasarım ve mimari ofisi ile çalışıldı.
PAYLAŞ