İLETİŞİM

Basın: basin@saltonline.org
SALT Araştırma: salt.research@saltonline.org
SALT Araştırma Fonları: SAF@saltonline.org
Programlar: programs@saltonline.org
Kamu Programları: public.programs@saltonline.org
SALT Ankara: salt.ankara@saltonline.org
Mekân Kiralama: events@saltonline.org
Web: web@saltonline.org

Bireysel e-mail adresleri: ad.soyadı@saltonline.org
PAYLAŞ