1970-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Kültürel ve Sanatsal Ortam

11
413 pages, 2014
ISBN: 978-9944-731-39-3
Available in Turkish only

Chapters:  • Önsöz
  • Giriş
  • Türkiye’de 70’li Yıllarda Siyasal, Ekonomik, Kültürel ve Toplumsal Ortam
  • Kültür/Sanat Çevrelerin Öne Çıkan Kavram ve Tartışmalar
  • 70’li Yılların Sanat Ortamını Belirleyen Etken ve Oluşumlar
  • Sanat Etkinlikleri, Yarışmalar, Sergiler ve Sanatçı Profili
  • Değerlendirme ve Sonuç