1970-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Kültürel ve Sanatsal Ortam

11
413 sayfa, 2014
Güler Bek Arat'ın 2007 tarihli doktora tezi 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Kültürel ve Sanatsal Ortam, SALT'ın süregelen "Duvar resminden korkuyorlar" projesinin ikinci e-yayını.

Dizinin ilk kitabı olan Ocak 1976-Eylül 1980: Kültür-Sanat Sayfalarında Gündem, Görsel Sanatçılar Derneği'nin etkin olduğu 1976-1980 yıllarında, kültür-sanat sayfalarında öne çıkan tartışmaları bir araya getirmişti. Arat'ın doktora tezi ise, bu tartışmaların geri planındaki toplumsal, sosyo-ekonomik ve siyasi ortamı daha görünür kılıyor. Çalışma, 1970'lerde sıklıkla değişen iktidar partileri ekseninde biçimlenen kültür politikaları, siyasi kutuplaşmalar ve toplumsal düzlemde yaşanan köklü dönüşümlerin kültür-sanat ortamındaki tezahürlerinin izini sürüyor. Ayrıca, o yıllardaki sanat eğitimi, özel ve devlete bağlı kültür-sanat kurumları, etkinlikler, kültür-sanat dergileri, sanatsal yönelimler ile sanatçı örgütleri ve profiline dair kapsamlı bir dönem değerlendirmesi sunuyor.


Güler Bek Arat, doktora eğitimini 2007'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Hâlen, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayıma hazırlayan: Özümcan Çekiç
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Gülsüm Kekeç, Dilek Turan (SALT Araştırma ve Programlar)
413 sayfa, Türkçe
ISBN: 978-9944-731-39-3

Bölümler:  • Önsöz
  • Giriş
  • Türkiye’de 70’li Yıllarda Siyasal, Ekonomik, Kültürel ve Toplumsal Ortam
  • Kültür/Sanat Çevrelerin Öne Çıkan Kavram ve Tartışmalar
  • 70’li Yılların Sanat Ortamını Belirleyen Etken ve Oluşumlar
  • Sanat Etkinlikleri, Yarışmalar, Sergiler ve Sanatçı Profili
  • Değerlendirme ve Sonuç