Atölye Serisi: Deşifre

Salt Beyoğlu

Hera Büyüktaşçıyan, 2015 Hera Büyüktaşçıyan, 2015
Hera Büyüktaşçıyan, 2015

17 Mart-13 Mayıs, 10.00-14.30SALT Yorumlama’nın Yüzyılların Yüzyılı sergisi kapsamında lise öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı atölye serisi, sanatçılar Hera Büyüktaşçıyan ve Dilek Winchester tarafından yürütülecek. Mart ayında “Post-Hane” ve Nisan-Mayıs aylarında “1 Dil, 30 Alfabe” atölyeleriyle öğrencilere, yaşadığımız coğrafyadaki alfabe ve dil çeşitliliğine dair farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

SALT Yorumlama ekibi eşliğinde sergi turuyla başlayacak atölyeler, ötekilik, kimlik, kültür, dil ve iletişim kavramlarına odaklanacak. Öğrenciler, dil ve yazı sistemleri arasındaki ilişki ile Yunan, Arap ve Ermeni alfabelerinin kullanımlarını inceleyecekler. Ardından, bu alfabelerdeki harfleri baskı ve kolaj gibi tekniklerle üç boyutlu hâle getirerek kendi kelimelerini üretecek ve bir sonraki atölye grubu için gizli bir mesaj hazırlayacaklar. Mektup formundaki bu mesajlar, gelecek atölyedeki öğrenciler tarafından kendilerine verilen alfabe örneklerine bakılarak deşifre edilecek.

Katılım ücretsizdir ve 16 kişiyle sınırlıdır.
Atölye dili Türkçe’dir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 2231


Hera Büyüktaşçıyan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim aldı. Sanatçının işleri, ötekilik, aidiyet, toplumsal kimlik ve bellek kavramlarını irdeler.

Dilek Winchester Londra’da bulunan Central Saint Martins College of Art and Design’da ögrenim gördü. Sanatçının dil, çeviri, edebiyat, tiyatro, sözlü tarih ve duyguların ifade biçimleriyle ilişki kuran işleri, Londra, Berlin, Leipzig, Münster, New York, Venedik, Milano, Viyana ve Madrid’de sergilendi.PROGRAMAtölye: Post-Hane
Atölye Yürücüsü: Hera Büyüktaşçıyan
17 Mart ve 19 Mart, 10.00-14.30

Atölye: 1 Dil, 30 Alfabe
Atölye Yürütücüsü: Dilek Winchester
10 Nisan, 24 Nisan, 29 Nisan ve 13 Mayıs, 10.00-14.30
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE
"Post-Hane"
17 Mart, 10.00
"Post-Hane"
19 Mart, 10.00
"1 Dil, 30 Alfabe"
10 Nisan, 10.00
"1 Dil, 30 Alfabe"
24 Nisan, 10.00
"1 Dil, 30 Alfabe"
29 Nisan, 10.00
"1 Dil, 30 Alfabe"
13 Mayıs, 10.00