Yüzyıl­ların Yüzyılı

Salt Beyoğlu

10 Mart – 24 Mayıs 2015

Kapwani Kiwanga, rumours Maji was a lie… Kapwani Kiwanga, <i>rumours Maji was a lie…</i>
<i>Yüzyılların Yüzyılı</i> sergisinden bir kare
Kapwani Kiwanga, rumours Maji was a lie…
Yüzyılların Yüzyılı sergisinden bir kare
Hera Büyüktaşçıyan Evini yık, ondan bir tekne yap ve hayat kurtar!

Chto Delat? The Excluded. In a Moment of Danger [Dışlanmış. Bir Tehlike Anında]

Shilpa Gupta Untitled [İsimsiz]

Kapwani Kiwanga …rumours Maji was a lie […Maji’nin yalan olduğuna dair rivayetler]

Maha Maamoun Like Milking a Stone [Taşı Sağar Gibi]

Jumana Manna & Sille Storihle The Goodness Regime [İyilik Rejimi]

Yasemin Özcan üçyüzbir

Didem Pekün Zarlar ve insanlar

Judith Raum eser

Dilek Winchester sanki bizden önce hiçbir şey söylenmemişçesine

Erinç Aslanboğa, Natalie Heller & Bahar Temiz İz Sürücü
Didem Pekün, Zarlar ve insanlar videosundan bir kare, 2015 Didem Pekün'ün 2011'den bu yana üzerinde çalışmayı sürdürdüğü <i>Zarlar ve insanlar</i> videosundan bir kare
Didem Pekün'ün 2011'den bu yana üzerinde çalışmayı sürdürdüğü Zarlar ve insanlar videosundan bir kare
Yüzyılların Yüzyılı, yankıları hâlen süren ve bugünü şekillendiren tarihsel dönüşümler, travmatik deneyimler ve toplumsal geçişlere karşılık olarak üretilmiş sanatsal ifadelerden oluşur. Sanatçıların sergi mekânında birbiriyle ilişkilenen üretimleri, tarihî öneme sahip an, dönem ve olayların uzun vadede kalıcı etkilerini araştırır.

Tarihin çok yönlü ve tekerrür eden tabiatından hareketle, Didem Pekün’ün 2011’den bu yana üzerinde çalışmayı sürdürdüğü deneme videosu Zarlar ve insanlar‘ın ilk mekânsal sunumu, kayda değer ve zaman zaman yinelenen olaylara dikkati çeker: bazıları tamamen bireye dairdir, diğerleri ise kolektif hafızada farklı yorumlamalarla izlerini korur. Chto Delat? sanat kolektifinin The Excluded. In a Moment of Danger [Dışlanmış. Bir Tehlike Anında] adlı performatif film enstalasyonu, kişisel ve haricî etkiler arasındaki bu bağlılıktan temel alır. 2014 tarihli iş, bireylerin sosyal ağlar ve web üzerindeki bilgi yığınıyla etkileşim kurmasını tartışır; filmin ana karakterlerinin, birtakım özel ve varlığı evrensel olarak kabul görmüş olaylar bakımından göreceli konumlarını araştırır ve artık geri dönüşün olmadığına inandıkları tarihsel anları irdeler.

Sergideki bazı işler, Maha Maamoun’un piramitlerin mirasını sorgulayan iki videosu gibi, zamanda geriye giderek antik tarihi bugüne bağlar. Sanatçının araştırmaları, yeniden üretilen tarihi sorgusuzca kabul eden bir toplumun durumunu da kapsar. Maamoun’un sergide yer alan üçüncü işi Night Visitor [Gece Ziyaretçisi], 2011’de Mısır İstihbarat Teşkilatı binalarına sızan kişilerin YouTube’a yüklediği buluntu görüntülerden aynı yıl yapılmış bir derlemedir. Hera Büyüktaşçıyan’ın kadim anlatıları inceleyen mekâna özgü yeni işi ise, Nuh’un gemi inşa etme eylemindeki aracılık hâli ve sonsuz potansiyelden çalkantılı yakın tarihe, çeşitli travma ve mitolojileri bir araya getirir.

Sergi, çeşitli açılardan öznel tarih okumalarına; bilhassa ulusal gerginlikler, sınırlar ve başarısız diplomasinin etkilerine de bakar. Judith Raum’un çoklu medya enstalasyonu, Alman İmparatorluğu’nun 1889 yılının başında Anadolu ve Bağdat Demiryolları’nın inşasındaki rolünü anlatan tarihsel araştırmalara gönderme yapar. Sanatçının bu işi, güç ve otorite göstergesi hitap ve eylemlerin, kolonyal dönemle birlikte sonlanmayan ve bugün dahi sürdürülen ekonomik bir prensibin neticesi olduğunu vurgular.


Serginin oluşum sürecinde, süregelen araştırmaların devamı niteliğinde dört yeni iş üretildi. Hera Büyüktaşçıyan, Didem Pekün ve Dilek Winchester’ın sanatsal müdahalelerinin yanı sıra, dans sanatçıları Erinç Aslanboğa, Natalie Heller ve Bahar Temiz, sergi kapsamında sahneleyecekleri, kişisel hafıza ve kolektif hafıza kavramlarına odaklı bir sunum-performans serisi geliştirdi. İz Sürücü (2015) adlı bu sunum-performanslar 11 Mart-3 Nisan tarihlerinde, Çarşamba ve Cuma günleri 18.30, Pazar günleri 16.30’da SALT Beyoğlu’nun üçüncü katında gerçekleştirilecek.

Judith Raum’un sergiye katılımı Goethe-Institut İstanbul’un iş birliğiyle organize edilmiştir.