SALT'tan sekiz araştırma projesine fon desteği

SALT Araştırma, 2015
SALT, her biri 10.000 TL değerinde olan 2015 SALT Araştırma Fonları’nı dağıttı. 2013’ten bu yana her yıl altı araştırma projesine destek sağlayan kurum, nitelikli başvuruların artması nedeniyle bu yıl sekiz projeyi destekleme kararı aldı. Bu projelerin süreç ve bulguları, Aralık 2015’te yapılacak bir toplantıda tartışmaya açılacak.

Sibel Bozdoğan, Merve Elveren (SALT), Lorans Tanatar Baruh (SALT), Meltem Toksöz ve Zeynep Yasa Yaman’dan oluşan seçici kurul, toplam 181 başvuru arasından yapılı çevre, modernite, duyusal formlar ve göz ardı edilmiş tarihleri inceleyen şu projeleri seçti:

Beyza Boyacıoğlu
“Zeki Müren Transmedya Projesi”

Zeki Müren’in kimliğinden yola çıkarak hayranları ve mekânlarına odaklanan, bu bağlamda Türkiye toplumunun çok katmanlı portresini çizmeyi amaçlayan interaktif bir web belgeseli.

Elvan Cobb
“Rayların Etrafında Hayat: Batı Anadolu Demir Yolları Coğrafyasına Duyusal Bir Bakış”

Osmanlı insanının, demir yollarının getirdiği değişimlere karşı tutumunu inceleyen ve modernlikle gelişim arasındaki bağlantının doğrudan ilişkisini sorgulayan bir araştırma.

Baran Çağınlı
“Sivilliğin Çöküşü, 90’ların Devlet Politikası ve Pratikleri Bağlamında Halk Olayları: Digor”

Doğu ve Güneydoğu coğrafyasında siviller hayatını kaybederken geride kalan insanların neden “sivil” halk özelliklerini yitirdiğine dair Digor olayları üzerinden bir analiz.

Bilge Köse
“Toplumsal Bellekte Bir Endüstri Mirası ve Bir ‘Anı Değeri’ Okuması: SEKA Sanayi Ağı”

Bir endüstri mirası ağı olan SEKA’nın bıraktığı fiziksel izler ve kentliyle kurduğu ilişkiler bağlamında taşıdığı “anı” değerini tespit etmeyi ve ilişkilendirmeyi amaçlayan bir araştırma.

Salim Aykut Öztürk
“Kurtuluş’ta Türkleşme, Kentsel Dönüşüm ve Mesken Biyografileri”

İstanbul’un Kurtuluş semtinin, 1929 yangını sonrası Türkleşme süreçleri ile semtteki yerinden edilmelerin fiziksel mekândaki yansımalarının apartman isimleri üzerinden sınıflandırılması ve semt sakinlerinin fiziksel mekân üretimlerinin analizi.

Alaz Burak Şen
“Türkiye Sinemasında Kuir ve Film Müziği: Gazino Sahneleri, Bar Müzikleri ve Öteki”

Cinsellik, cinsiyet, performans ve Queer temalarını barındıran yerli filmlerin müzik aracılığıyla izleyicisini nasıl konumlandırdığının yanı sıra, izleyicinin bu filmleri nasıl Queer olarak konumlandırdığı üzerine bir kısa film.

Eda Tarak
“Habitat II’nin Öldürülen Köpekleri: İstanbul’da Yakın Tarihin İzini Sürmek”

İstanbul’un yerinden edilme, eşitsizlik ve dışlanmalara işaret eden göç, şiddet ve demokrasi tarihini, Habitat II etkinliği hazırlık dönemine odaklanarak sokak köpeklerinin hafızası üzerinden okumayı amaçlayan bir araştırma.

Ayşe Hilâl Uğurlu
“Osmanlı İstanbul’unda Mimari Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Dönüşümü ve Selâtin Camileri”

Selâtin camileri çevresindeki sosyo-kültürel yaşam alanının 19. yüzyılda geçirdiği köklü dönüşümü irdeleyen ve bu camilerin yarattığı toplumsal yaşamın yanı sıra, verdiği politik mesajlardaki değişimin nedenlerini araştıran bir çalışma.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE