Türkiye'de Geç Avangart
ve Sanat Tarihi

Konuşma: Barış Acar
Moderatör: Fırat Arapoğlu

Salt Galata

13 Haziran 2015 15.00

Anita Sezgener Anita Sezgener
Anita Sezgener
Viyana Üniversitesi’nde, 1990’lar Türkiyesi’nde politik sanat üzerine çalışan Barış Acar, o dönemde Türkiye ile sanat tarihi arasındaki ilişkiyi masaya yatırıyor. Fırat Arapoğlu’nun moderatörlüğündeki programda, 90’lı yılların sanatsal kopuşunu oluşturan ögelerin avangart, ilişkisel sanat ve sanatın politikası gibi olgularla bağlantısı irdelenecek. Bu çerçevede, “Analojik sanat tarihi yerine, ‘yakınlaşmalara’ dayalı bir sanat tarihi modeli nasıl kurulabilir?” ve “Türkiye’de bir geç avangarttan söz edebiliyorsak terimin kaplam ve içlemi nasıl oluşturulabilir?” gibi konular tartışmaya açılacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.


Barış Acar sanat tarihçisi ve yazar. Procrustes’in Yatağı adlı, sanat tarihi üzerine sanat kitabı kısa bir süre önce Monokl Yayınları’ndan çıktı. Sanat Dünyamız, Cogito, Artist, rh+, Genç Sanat, Art Unlimited ve Istanbul Art News gibi birçok dergide sanat yazıları yayımlandı. Acar, Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nde doktora araştırmasını sürdürmektedir.

Fırat Arapoğlu sanat tarihçisi ve eleştirmen. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora araştırmasını yürütmekte, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Genç Sanat, rh+, ICE, Istanbul Art News, Art Unlimited ve Flash Art gibi dergilerin yanı sıra Birgün ve Sol gazetelerinde yazıları yayımlanan Arapoğlu, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi’nin yönetim kurulu üyesidir.


Monokl AICA TR
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE