Atölye: Sistem Hatası:
Bilgi Fetişi Bir Dünyada Yaşamak

Salt Galata

9 Ocak 2016 10.00 – 17.00

Tasarım: Sarp Sözdinler Tasarım: Sarp Sözdinler
Tasarım: Sarp Sözdinler

SALT Galata, Atölye IVSALT’ın yazı karakteri programı Kraliçe’nin Schizoid adlı dokuzuncu sürümünü tasarlayan Sarp Sözdinler tarafından yürütülecek atölyede, tasarım disiplini üzerinden mahremiyet, çevrimiçi güvenlik, dijital militarizm ve anti-militarizm kavramları irdelenecek. Sang Mun tasarımı ZXX yazı karakterini referans noktası olarak alan atölye, “Tipografi, kişisel bir savunma aracına dönüşebilir mi?”, “Bir savunma aracı olarak tipografinin kamusal alanda kullanımı nasıl yaygınlaştırılır?” gibi soruları tartışmaya açacak.

Katılımcılar, güvenlik politikaları ve yöntemleri hakkında farkındalıklarını artırmak için, optik karakter taramasına takılmayan ve tarama sonucunda herhangi bir yazınsal içeriğe ulaşılmasını engelleyen yazı karakteri sistemleri tasarlayacak.

Atölye, tasarım disiplinleri üzerine lisans ya da lisansüstü eğitimine devam eden; yazı karakteri tasarımı ve grafik tasarım konuları üzerine daha önce çalışmış; Adobe Illustrator ve Photoshop programlarına hâkim üniversite öğrencilerine yöneliktir.

Katılım 12 kişiyle sınırlıdır. Katılımcılardan dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri beklenmektedir.

Atölye dili Türkçe’dir.

Sarp Sözdinler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve University of Applied Arts Vienna’da grafik tasarım eğitimi aldı. Bülent Erkmen, Mehmet Ali Türkmen ve Pemra Ataç gibi tasarımcılarla çalıştıktan sonra 2014’te kendi tasarım atölyesini kurdu.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 2231
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE