Konuşma: Marc Nichanian

Salt Galata

10 Mayıs 2016 19.00

Marc Nichanian
Which archive for the survivor?
[Felâketzedeye hangi arşiv gerekir?]SALT Galata, Oditoryum (Skype bağlantısı)

“Herkes, travmanın beraberinde bir arşiv gerektirdiğini düşünüyor gibi… Oysa ki, arşivin kendisi çözülmesi gereken bir travmadır.” Felsefeci Rebecca Comay’ın 2014 tarihli Lost in the Archive kitabının Giriş’inde sunduğu bu çift yönlü argüman genellikle yanlış yorumlanmıştır. Burada, biriktirme (nesne, iz, kanıt ve belge) ihtiyacına yönelik bir karşıtlıktan ya da anıların çokluğunun bellek için iyi olmadığı görüşünden bahsedilmez. Zira, arşiv bir bellek değildir; tam tersine, belleğin felaketidir. Bir felaketzede, tamamen kendisinden sıyrılır, çünkü aynı zamanda, kendisini bir felaketzedeye dönüştüren olaydan sıyrılmıştır. Bu, arşiv kavramının en öncelikli ve temel yönüdür. Bunun sonucunda, ne zaman bir arşivi incelemeye açsak, felaketzede, görünenin arkasında olduğu gibi, bir “ölü tanık” gibi belirir (ve kaybolur).

SALT Galata’daki Boş Alanlar sergisine paralel olarak düzenlenen bu konuşma Skype üzerinden gerçekleştirilecektir. Konuşma dili İngilizce’dir; Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.


Marc Nichanian 2007 yılına kadar Columbia University’nin Ermeni Çalışmaları bölümünde profesör olarak görev yaptı. Hâlen, Sabancı Üniversitesi Kültürel İncelemeler Programı’nda misafir öğretim üyesidir. (üç cilt, Cenevre: Métispresses, 2006-2008); The Historiographic Perversion (New York: Columbia University, 2009), İstanbul'da gerçekleştirdiği bir konuşma dizisinin Türkçe çevirisi olan Edebiyat ve Felaket (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011) kitaplarının yazarıdır. Son yayınları arasında Mourning Philology (New York: Fordham University Press, 2014); Patker, patum, patmut’iun [Image, Story, History] (Yerevan: ActualArt, 2015) ve Le Sujet de l’histoire. Pour une phénoménologie du survivant (Paris: Lignes) bulunmaktadır. Nichanian, Maurice Blanchot’nun üç romanının (Death Sentence, The Madness of the Day, The Last Man, Yerevan: ed. Inknagir, 2013) Ermeniceye çevirilerini yapmıştır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE