Cengiz Bektaş Arşivi
Denizli Etkinlikleri

6 Ekim – 8 Ekim 2016

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin, Kalebodur’un desteğiyle bu yıl başladığı Cengiz Bektaş Arşivi çalışmalarına, mimarın işlerini yakından incelemeye yönelik kamu programları eşlik ediyor. Işıl Uçman Altınışık ve Murat Burak Altınışık’ın Erhan Berat Fındıklı danışmanlığında hazırladığı programların ilki 6-8 Ekim’de, Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin iş birliğiyle Denizli’de gerçekleştirilecek.

“Cengiz Bektaş Arşivi Denizli Etkinlikleri”nde, Bektaş Mimarlık İşliği’nin kurucusu Cengiz Bektaş’ın Türkiye mimarlık ortamındaki yeri ile üretimlerinin toplum ve kültür hayatına katkıları ele alınacak. Bektaş’ın kişisel ve meslekî hayatında önemli bir yere sahip olan Denizli’deki yapıları, mimarın katılımıyla gerçekleştirilecek birer söyleşi ve gezide irdelenecek. Mimarlık Haftası’ndaki üç günlük program kapsamında, ayrıca Laodikya, Hierapolis ve Afrodisyas inceleme gezileri düzenlenecek.


PROGRAM

6 Ekim Perşembe, 11.00-17.00
Gezi: Denizli’deki Cengiz Bektaş Yapıları

Babadağlılar Çarşısı (1973-76)
İktisat Bankası Şubesi (1982)
Denizli Merkez Bankası (1971)
Halil Bektaş İlkokulu (1969-70)
Boya Basma Apre Fabrikası-DEBA (1973-74)
Esat Sivri Evi (1975)
Pamukkale Üniversitesi Kampüs Alanında Sosyal-Kültürel Özek (2009)
Denizli Dentaş Otistik Çocuklar Eğitim ve Uygulama Merkezi (2016)

Katılım 30 kişiyle sınırlıdır. Kayıt için başvuru: Mimarlar Odası Denizli Şubesi.

6 Ekim Perşembe, 18.00
Söyleşi: İşveren-Müellif-Yüklenici Etkileşimi Temelinde Mimarlığı İzlemek
Otistik Çocuklar Eğitim ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu


Takdim: Suat Bilgi (Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı), Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar Yöneticisi)
Moderatörler: Işıl Uçman Altınışık, Murat Burak Altınışık
Konuşmacılar: Cengiz Bektaş (Müellif), Esat Sivri (İşveren), Mustafa Kaynak (İşveren), Ali Abalıoğlu (İşveren), Murat Erdem (İnşaat Yük. Müh. Yapım Yöneticisi), Mehmet Salih Coza (İnşaat Yük. Müh. Yüklenici)

7 Ekim Cuma, 11.00-17.00
Gezi: Laodikya ve Hierapolis İncelemesi


Cengiz Bektaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan gezide, mimarın bakış açısından ilkeler, Anadolu bilinci ve insancıllık kavramları irdelenecek. Katılım 30 kişiyle sınırlıdır. Kayıt için başvuru: Mimarlar Odası Denizli Şubesi.

8 Ekim Cumartesi, 10.00-16.00
Gezi: Afrodisyas İncelemesi


Cengiz Bektaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan gezide, Eski Kültür ve Sanat temasına odaklanılacak. Katılım 30 kişiyle sınırlıdır. Kayıt için başvuru: Mimarlar Odası Denizli Şubesi.


Mimarlar Odası Denizli Şubesi
(0258) 263 21 46


Yrd. Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Mimari tasarım stüdyoları ile kent, kültür ve mimarlık ilişkileri üzerine araştırmalar yürütmekte; mimarlık tarihi ve kuramlarına yönelik çeşitli dersler vermektedir.

Yrd. Doç. Dr. Burak Altınışık Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Tarih ve kuram çerçevesinde kent, kültür ve mimarlık ilişkileriyle ilgili düşünme ve yazma denemelerini farklı zeminlerde sürdürmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Cumhuriyet dönemi toplumsal tarihi üzerine dersler vermekte; mimarlık tarihyazımı ile kent, mekân ve kültür sosyolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir.


Cengiz Bektaş
Konut, sanayi, ticari, turizm ve kamu yapılarıyla çevre düzenlemeleri gibi birçok mimari projesi bulunan Cengiz Bektaş, şiir ve deneme türlerinde eserlerle eğitim ve araştırmaya yönelik kapsamlı yazılar kaleme almış; çalışmalarıyla kitap, makale ve söyleşilere konu olmuş bir mimardır. Kendisini bazen ozan-mimar-yazar, bazen de yüksek mühendis-mimar olarak tanımlar. Bektaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme güzergâhını izcilikten mimarlığa uzanan faaliyet alanları boyunca katederken sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, edebiyat disiplinlerinin mimarlıkla kesiştiği bir söylem alanı oluşturur. Anadoluluk, hümanizm ve Osmanlı öncesinin çoğul tarihine bağla(n)ma çabalarıyla karakterize bir mimar olarak üretim yapar.


SALT Araştırma ve Mimarlık Arşivi, Kalebodur tarafından desteklenmektedir.
“Cengiz Bektaş Arşivi Denizli Etkinlikleri”, Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin iş birliğiyle düzenlenmektedir.


PAYLAŞ
TAKVİME EKLE