Atölye: Senin kopyan hangisi?

Salt Galata

5 Kasım – 27 Kasım 2016

1 Metehan Ozcan 2013 Metehan Özcan, <i>Resimli Bilgi B7</i>, 2013 ©Metehan Özcan
Metehan Özcan, Resimli Bilgi B7, 2013 ©Metehan Özcan
5-6, 12-13, 26-27 Kasım
SALT Galata, Atölye IV


SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) iş birliğiyle iki yıldır düzenlenmekte olan tartışma ve üretim odaklı fotoğraf etkinlikleri Senin kopyan hangisi? atölyesiyle devam ediyor. Tek ve Çok sergisine temel teşkil eden özgün kopyalar kavramının fotoğrafta yansımaları etrafında şekillenen, yürütücülüğünü GAPO’nun üstlendiği sekiz oturumluk programa, davetli sanatçı ve küratörler eşlik edecek.

Fotoğraf, icadından bu yana hayatın ya da gerçeğin birebir yansıması, bir çeşit özgün kopya olarak kabul edilir. Fotoğrafçıların önemli bir çoğunluğu da, özgün fotografik kopyalarını yaratma idealinin izinde ilerler. Bilhassa klasik anlamıyla belgesel fotoğraf, bu nitelikle özdeşleştirilerek gerçeklikle yan yana anılır. Öte yandan, yeni kopyalar yaratmak yerine mevcut kopyalarla (anı fotoğrafları, buluntu fotoğraflar, arşiv malzemeleri) çalışmayı yeğleyen, bunları işlerinin ana malzemesi kılan fotoğrafçılar da bulunmaktadır. Üstelik fotoğraf, çoğaltılabilir olması sayesinde birden fazla birbirinden farklı özgün kopya üretilmesine imkân tanır.

Senin kopyan hangisi? atölyesi, fotoğrafın tüm bu özelliklerinin tartışılarak katılımcıların işlerinin değerlendirileceği bir oturumla başlayacak. Akabindeki iki oturum, sanat tarihinde ve fotoğraf özelinde orijinallik, özgün kopyalar ve hazır yapım nesneler üzerine sunumlardan oluşacak. Herkesin katılımına açık olan dört ve beşinci oturumda, arşiv ya da anı fotoğrafları gibi buluntu malzemelerle çalışan veya özgün fotografik kopyalar yaratmayı yeğleyen sanatçı ve fotoğrafçılar pratik ve tecrübelerini anlatacak. Atölye kapsamında üretilmesi ya da geliştirilmesi planlanan işlerin tartışılıp yol haritasının çizileceği altıncı oturumun ardından katılımcılar, iki haftalık bir süreçte bireysel veya ortak projelerine odaklanacak. Son iki oturumda ise, projeler değerlendirilecek, işler edit edilecek ve ileri bir tarihte SALT Galata’da gerçekleştirilecek olan sunumun hazırlıkları yapılacak.

Başvuru için 31 Ekim Pazartesi gece yarısına kadar, atölyeye katılım amacını detaylandıran online başvuru formunun doldurulması ve atölye konularıyla ilişkili olarak bir veya iki seri biçiminde hazırlanmış, en fazla 30 fotoğraftan oluşan bir dijital portfolyo linkinin sağlanması gereklidir. GAPO tarafından portfolyolar bazında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 12 katılımcı, 2 Kasım Çarşamba günü bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir.

Program dili Türkçe’dir. Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:
Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO)
gapo.org
0212 251 7003


PROGRAM

1. Oturum, 5 Kasım Cumartesi, 10.30-17.00
GAPO’nun yürütücülüğünde, atölye içeriğini oluşturan kavramlar tartışılacak, genel çerçeve çizilecek, katılımcıların beklenti ve fikirleri konuşularak önceki işleri değerlendirilecek.

2. Oturum, 6 Kasım Pazar, 10.30-13.00
Yazar, küratör, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanı Rana Öztürk‘ün katılımıyla sanatta orijinallik, özgün kopya ve hazır yapım nesne konuları tartışılacak.

3. Oturum, 6 Kasım Pazar, 14.30-17.00
Yazar, küratör, collectorspace program yöneticisi ve m-est editörü Özge Ersoy’un katılımıyla fotoğrafın özgün kopya olarak görülmesi, kameranın varlığının fotoğrafın oluşmasına etkisi gibi kavramlar, özgün fotografik kopyalar üretmeyi yeğleyen veya buluntu malzemelerle çalışan sanatçı ve fotoğrafçılardan örnek ve karşılaştırmalarla ele alınacak.

4. Oturum, 12 Kasım Cumartesi, 10.30-13.30
Davetli sanatçılar Metehan Özcan, Selim Süme ve Ege Kanar, arşiv, buluntu malzeme veya anı fotoğrafları üzerine yaptıkları çalışmalara dair birer sunum yapacak.

5. Oturum, 12 Kasım Cumartesi, 15.00-18.30
Davetli sanatçılar Alp Sime, Ekin Özbiçer ve Melisa Önel işlerinden örnekler eşliğinde özgün kopya yaratma pratiklerini anlatacak.

6. Oturum, 13 Kasım Pazar, 10.30-17.00
GAPO yürütücülüğünde, atölye kapsamında üretilmesi planlanan işler tartışılacak, yol haritası çizilecek ve sürecin nasıl değerlendirileceği belirlenecek.

7. Oturum, 26 Kasım Cumartesi ve 8. Oturum, 27 Kasım Pazar
GAPO yürütücülüğünde, atölye kapsamında üretilen veya geliştirilen işler değerlendirilecek, edit edilecek ve sunuma hazırlanacak.


Senin kopyan hangisi?, SALT’ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin beş yıllık The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989 [Sanat Kullanımları – 1848 ve 1989’un Mirası] programı kapsamında gerçekleştirilen Tek ve Çok sergisi paralelinde hazırlanmıştır.


PAYLAŞ
TAKVİME EKLE