Söyleşi:
Cengiz Bektaş ve Nevzat Sayın

Salt Galata

23 Aralık 2016 19.00

Gorsel 2 Datça Dinlence Köyü, Muğla, 1984
Bektaş Özyönetim Mimarlık İşliği
SALT Araştırma, Cengiz Bektaş Arşivi
Datça Dinlence Köyü, Muğla, 1984
Bektaş Özyönetim Mimarlık İşliği
SALT Araştırma, Cengiz Bektaş Arşivi
SALT Galata, Oditoryum

Bektaş Özyönetim Mimarlık İşliği

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin, Kalebodur desteğiyle sürdürdüğü Cengiz Bektaş Arşivi çalışmalarına eşlik eden programların sonuncusu, Bektaş ve Nevzat Sayın’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Erhan Berat Fındıklı’nın danışmanlığında, Işıl Uçman Altınışık ve Murat Burak Altınışık’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, Bektaş’ın 1978’de kurduğu Bektaş Özyönetim Mimarlık İşliği’ndeki çalışma anlayışı ve üretim süreçleri değerlendirilecek. İşliğe zemin oluşturan fikirler ve benimsenen ilkeler, dönemin tarihsel, toplumsal ve siyasi koşulları çerçevesinde ele alınacak. Ayrıca, altı yıllık faaliyet evresindeki proje, araştırma, gezi ve yayınların yanı sıra, saha ve şantiye yönetimi ile işveren, müteahhit ve kullanıcı ilişkileri irdelenecek.

Söyleşi dili Türkçe’dir.

Cengiz Bektaş
Konut, sanayi, ticari, turizm ve kamu yapılarıyla çevre düzenlemeleri gibi birçok mimari projesi bulunan Cengiz Bektaş, şiir ve deneme türlerinde eserlerle eğitim ve araştırmaya yönelik kapsamlı yazılar kaleme almış; çalışmalarıyla kitap, makale ve söyleşilere konu olmuş bir mimardır. Kendisini bazen ozan-mimar-yazar, bazen de yüksek mühendis-mimar olarak tanımlar. Bektaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme güzergâhını izcilikten mimarlığa uzanan faaliyet alanları boyunca katederken sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, edebiyat disiplinlerinin mimarlıkla kesiştiği bir söylem alanı oluşturur. Anadoluluk, hümanizm ve Osmanlı öncesinin çoğul tarihine bağla(n)ma çabalarıyla karakterize bir mimar olarak üretim yapar.

Nevzat Sayın
1978 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Nevzat Sayın, 1980-84 yıllarında okul sonrası eğitim için Cengiz Bektaş ile çalıştı. 1985’ten bu yana kendi mimarlık atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nın kurucu üyesi olan Sayın, Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde proje stüdyosu yürütücülüğü yaptı; mimarlık okullarında yaz okulu ve jüri çalışmalarına katıldı. Mimarlık yazı ve söyleşileri yayımlandı; çeşitli mimarlık ve fotoğraf sergilerine katıldı. 1990’den 1998’e dört ayrı projesiyle Mimarlar Odası’ndan ödüller alan Sayın, Yahşibey Köyü’ndeki yapıların restorasyonu ve yeni yapılarla oluşturulan ürünleriyle iki kez Ağa Han Mimarlık Ödülleri’ne aday gösterildi. Sayın’ın 1990’dan itibaren mimarlık pratiğini inceleyen Nevzat Sayın: Düşler Düşünceler İşler kitabı (Haz.: Tansel Korkmaz, İstanbul: YKY) 2004’te yayımlandı.

Yrd. Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Mimari tasarım stüdyoları ile kent, kültür ve mimarlık ilişkileri üzerine araştırmalar yürütmekte; mimarlık tarihi ve kuramlarına yönelik çeşitli dersler vermektedir.

Yrd. Doç. Dr. Burak Altınışık Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Tarih ve kuram çerçevesinde kent, kültür ve mimarlık ilişkileriyle ilgili düşünme ve yazma denemelerini farklı zeminlerde sürdürmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Cumhuriyet dönemi toplumsal tarihi üzerine dersler vermekte; mimarlık tarihyazımı ile kent, mekân ve kültür sosyolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi, Kalebodur tarafından desteklenmektedir.


PAYLAŞ
TAKVİME EKLE