Kitaba Dönüş­mek:
Yazınsal Kesişmeler

Salt Galata

2 Aralık 2016 19.00

Robinsoncrusoe 2016 Robinson Crusoe 389, SALT Galata, 2016
Robinson Crusoe 389, SALT Galata, 2016
SALT Galata, Atölye II-III

Güçlü Ateşoğlu, Mustafa Küpüşoğlu ve Murat Erşen’in söyleşisi, Ulus Baker tarafından “mikro sosyolojinin kurucusu” olarak nitelenen Gabriel de Tarde’ın “Bir kitap yani bilgi nasıl üretilir?” sorusu etrafında şekillenecek. Kitabın oluşum sürecinden yola çıkacak olan konuşmacılar, bilginin metaya dönüşmesini ve bu metanın yarattığı ilişkiselliği felsefe, dil, edebiyat ve yayın çerçevesinde tartışmaya açacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.


Güçlü Ateşoğlu MSGSÜ Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi. Spinoza ile Karşılaşmalar (2015), Çağdaş Felsefenin Macerası 1: Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji (2016) ve Alman İdealizmi II: Hegel (2013) gibi çok sayıda kitap ile Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi ve Ayrıntı Yayınları Felsefe Dizisi’nin editörlüğünü üstlendi.

Mustafa Küpüşoğlu çevirmen ve yayıncı, Alfa Yayınları’nın yayın yönetmeni, BFS ve Mitos Boyut yayınevlerinin kurucusu. Pinhan ve Kabalcı yayınevlerinde yayın yönetmenliği yaptı.

Murat Erşen felsefeci, çevirmen ve editör. Yıldız Teknik, Doğuş ve İstanbul üniversitelerinde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. MonoKL Edebiyat ve Yayınevi’nin kuruluşunda yer aldı. René Descartes, Baruch Spinoza, Alain Badiou, Jacques Lacan, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida ve Étienne Balibar gibi isimlerin, kırkın üzerinde kitabını Türkçeleştirdi.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE