Kitaba Dönüş­mek: Ali Akay

Salt Galata

15 Aralık 2016 19.00

Teorikbakis 2016
SALT Galata, Atölye II-III

Ali Akay, Teorik Bakış dergisinin “Güncel Sanat” başlıklı sayısından yola çıkarak, 90’lı yıllarda iyice belirginleşen disiplinlerarası ortamın felsefi, politik, sosyolojik temellerini irdeleyecek; sanat, politika ve felsefe ilişkisini Gilles Deleuze, Jacques Derrida ve Jean-François Lyotard’ın yaklaşımları üzerinden tartışmaya açacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.

Ali Akay Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün başkanı, küratör ve sanat, sosyoloji ve felsefeyi bir araya getiren çok sayıda kitabın yazarıdır.


PAYLAŞ
TAKVİME EKLE